ดูหนังออนไลน์
Politics

‘เพื่อไทย’ โยงองค์กรนอก ร่วมวงอัดรัฐบาล ทำต่างชาติขาดความเชื่อมั่น

พรรคเพื่อไทย เผย ประชาคมโลก ออกแถลงการณ์ ให้รัฐบาลรับประกันสิทธิของผู้ชุมนุม สะท้อนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นรัฐบาลไทย

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า กรณีที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ออกแถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลไทยรับประกันสิทธิ ในการชุมนุมโดยสงบ และเสรีภาพในการพูด ยุติการคุกคาม ผู้ที่ชุมนุมอย่างสันติ

อรุณี กาสยานนท์
ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โ

เช่นเดียวกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เรียกร้องให้ ทางการไทย เคารพพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่จะต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเสรีภาพการแสดงออก และการชุมนุมโดยสงบ ตามกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รวมทั้งยังคุ้มครองสิทธิ ของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เข้าร่วมการชุมนุม ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของประชาคมโลก ต่อท่าทีของรัฐบาล ในการใช้กฎหมาย เป็นเครื่องมือคุกคามประชาชน ใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ชุมนุม และยังสลายการชุมนุม ที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ เกินกว่าที่ประชาคมโลกจะยอมรับได้

ผศ.ดร.อรุณี กล่าวว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ควรตระหนักว่า วันนี้บริบทการเมืองของโลกเปลี่ยนไปแล้ว ประเทศต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี แม้ในวันนี้ อำนาจอธิปไตยของรัฐจะมีอยู่ แต่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะกฎหมายถูกใช้แบบเลือกปฏิบัติ ทำให้ต่างชาติขาดความเชื่อใจ และไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล ย่อมส่งผลต่อการค้าและการลงทุน

“นักลงทุนต่างชาติ ที่ยึดหลักความโปร่งใส และกติกาที่เป็นธรรม จะมองข้ามประเทศไทย เนื่องจากมีปัจจัยความเสี่ยงสูง”ผศ.ดร.อรุณี กล่าว

สำหรับการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ตุลาคมที่จะถึงนี้ พรรคเพื่อไทย จะหยิบยกประเด็นความบกพร่องของรัฐบาล ในการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นประชาคมโลก และเศรษฐกิจไทย เพื่อตอกย้ำจุดยืนของพรรคเพื่อไทยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม