Politics

เด้ง‘ทวารัฐ’นั่งผู้ตรวจพลังงาน ชงครม.วันนี้


คอนเฟิร์ม!! “ศิริ” เสนอครม.วันนี้ โยก “ทวารัฐ” นั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ดัน “ยงยุทธ” นั่งอธิบดี พพ. ด้าน “เปรมฤทัย” ขยับขึ้นอธิบดีกรมเชื้อฯ

ทวารัฐ สูตะบุตร1
ภาพจาก dede.go.th

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (25 ก.ย.) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอ ครม. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 แทนตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุและโยกย้ายสลับตำแหน่ง ประกอบด้วย

1.ให้นายทวารัฐ  สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

2.ให้นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

3.ให้นายยงยุทธ  จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

4.ให้นางเปรมฤทัย  วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แทน นายวีระศักดิ์  พึ่งรัศมี ซึ่งจะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้

การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งครั้งเป็นล็อตสุดท้าย ของผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายนนี้  ส่วนตำแหน่ง ที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง โดยเฉพาะข้าราชการระดับ 10 ที่เหลือ จะให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงพลังานคนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของนายทวารัฐ ที่มีการโยกย้ายเกิดขึ้นครั้งนี้ ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากต้องการลดกระแส  การโจมตี กล่าวหาความไม่โปร่งใสการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  รวมถึงการเปิดรับสมัครโครงการเพื่อการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  จนกลายเป็นข่าวใหญ่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมา

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight