Politics

‘อาชีวะ 33 สถาบัน’ เรียกร้อง 6 ข้อ แสดงพลังปกป้องสถาบัน


“กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน” นัดรวมตัวชุมนุมลานพระบรมรูปทรงม้า ก่อนอ่านแถลงการณ์เรียกร้อง 6 ข้อ พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน จี้ผู้ไม่หวังดีหยุดปลุกปั่น สร้างความแตกแยก

วันนี้ (23 ต.ค.) กลุ่มอาชีวะ 33 สถาบันในนาม “อาชีวะปกป้องสถาบัน” นัดแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง พร้อมรวมตัวกันที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

527023

นอกจากนี้ ยังได้มีการอ่านแถลงการณ์ ยืนยันจะยืนเคียงข้างประชาชน ร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยระบุว่า

จากเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาที่ประท้วงในหลายพื้นที่ เชื่อว่ามีกลุ่มคนทั้งใน และต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงเยาวชน ทั้งนักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อให้เกิดความแตกแยก เนื่องจากกลุ่มนักศึกษา สามารถเข้าถึงการสื่อสารในโซเชียล ซึ่งง่ายต่อการป้อนข้อมูลเท็จ เนื้อหาบิดเบือน เพื่อมุ่งหมายให้กระทบต่อความมั่นคง

ทางกลุ่มมีข้อเรียกร้องเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1.ทางกลุ่มจะดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ขอให้คนอยู่เบื้องหลัง หยุดก้าวล่วง บิดเบือนต่อสถาบัน ยุยง ปลุกปั่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศ ทำให้ประชาชนแตกแยก

403213

3. ประณามผู้ที่สั่งการและสนับสนุน รู้เห็นและล้อมรถยนต์พระที่นั่ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยขอให้รัฐบาลลงโทษผู้ที่กระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง

4.การแสดงออกของทุกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นสิทธิ เสรีภาพ ทุกคนทำได้อย่างอิสระตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทางกลุ่มอาชีวะ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ขัดขวาง แต่ต้องไม่ก้าวล่วงหรือมีพฤติกรรมหมิ่นสถาบันโดยเด็ดขาด

5.เราจะไม่ทำร้ายประชาชนคนไทยกันเอง ยกเว้น ผู้ที่จาบจ้วงหรือป้องกันตัวเองหรือประชาชนที่จงรักภักดี และเราพร้อมปกป้องสถาบันให้ดีที่สุด

6.กลุ่มอาชีวะ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และการทำงานของรัฐบาล

ทั้งนี้ จึงขอเรียกร้องให้กลุ่มอาชีวะทั่วประเทศ ออกมายืนเคียงข้างประชาชนผู้จงรักภักดี และขอเชิญชวนผู้ที่จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียวออกมาแสดงจุดยืนป้องกันราชบัลลังก์ให้อยู่คู่แผ่นดินสืบไป

403211

ขณะที่ตัวแทนกลุ่ม ยังเปิดเผยถึงกรณีกลุ่มอาชีวะ ปะทะกลุ่มนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่า รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าทางกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน ไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรง ทางกลุ่มจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สร้างความเดือดร้อน และจะประสานเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม

อ่านข่าวเพิ่มเติม