ดูหนังออนไลน์
Politics

‘สุรินทร์’ รวมตัวกว่า 2 พัน แสดงพลังปกป้องสถาบัน


“กลุ่มคนสุรินทร์จงรักภักดีรวมพลังปกป้องสถาบัน” กว่า 2,000 คน จากทุกอำเภอ ได้รวมตัวกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

“กลุ่มคนสุรินทร์จงรักภักดีรวมพลังปกป้องสถาบัน” ร่วม 2,000 คน จากทุกอำเภอ ได้รวมตัวกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา (สวนใหม่) โดยนายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.จังหวัดสุรินทร์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นตัวแทน ถวายพวงมาลาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสักการะ

S 14434412

จากนั้นได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน และกล่าวคำปฏิญาณตนว่า

“เราเป็นไทย อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษเอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความยากลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ เราต้องบำรุงศาสนา เราต้องรักษาพระมหากษัตริย์ เราชาวสุรินทร์จักปฏิบัติตนเป็นคนดี เคารพกฎหมาย ไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น คนสุรินทร์จักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คนสุรินทร์จักร่วมกันปกป้อง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ และพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี จนกว่าชีวิตจักหาไม่ ทั้งจักร่วมกันสืบสาน และต่อยอดพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตลอดไป”

S 14434437

นอกจากนี้ กลุ่มคนสุรินทร์จงรักภักดีรวมพลังปกป้องสถาบัน ยังได้พร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ และเปล่งเสียงคนสุรินทร์จงรักภักดี พร้อมทั้งโบกธงชาติ ชูพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนที่จะร้องเพลง

เพลงที่ร้องประกอบด้วย เพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดี เพลงผู้ปิดทองหลังพระ เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติไทย ตามลำดับ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จากนั้นก็เป็นบรรยากาศของการพบป่ะทักทายกัน และถ่ายภาพที่ระลึก เก็บภาพประวัติศาสตร์แห่งความภูมิใจของชาวสุรินทร์ร่วมกัน

S 14434423

S 14434393

อ่านข่าวเพิ่มเติม