ดูหนังออนไลน์
Politics

สธ.ออกหนังสือแจ้งทุกรพ.เตรียมพร้อมรับปชช.บาดเจ็บจากม็อบ!


“กระทรวงสาธารณสุข” ออกหนังสือด่วนที่สุด! แจ้งทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับประชาชนบาดเจ็บจากม็อบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่สธ.0201/ว658 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง การเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยระบุว่า

ม็อบ201011 1

เรียน อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

ด้วยปรากฎสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง ในหลายพื้นที่หลายจังหวัด กระทรวงสาธารณสุขขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

อนึ่ง ในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ในฐานะข้าราชการควรกระทำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย

ลงชื่อ นายธงชัย กีรติหัตถยากร
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฎิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านข่าวเพิ่มเติม