Politics

โพล 92.8% มอง ‘ม็อบ’ ซ้ำเติมเศรษฐกิจทรุดหนักกว่าเดิม!

“ซูเปอร์โพล” เปิดผลสำรวจประชาชน 92.8% มอง “ม็อบ” ซ้ำเติมเศรษฐกิจทรุดหนักกว่าเดิม เผยส่วนใหญ่อยากถาม “ทำร้ายประเทศของฉันทำไม”

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ทำไม ทำร้าย ประเทศไทยของฉัน” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,891 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 14 – 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา

เมื่อสอบถามถึง คำถามที่ประชาชนอยากถาม พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 87.9% อยากถามว่า ทำร้ายประเทศไทยของฉัน ทำไม ปลุกปั่นกระแสแตกแยกของคนในชาติของฉันทำไม ทำไปเพื่ออะไร ทำเพื่อใคร ทำไมเลือกทำตอนนี้ ในขณะที่ 12.1% ไม่อยากถาม

image big 5f8bb82d7f13b

ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามถึงความเห็นต่อภาพเศรษฐกิจเกาะฮ่องกง ก่อนและหลัง ม็อบคนรุ่นใหม่และความขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในเกาะฮ่องกง พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 93.4% ระบุเสียหาย แย่หนักลงไปอีกหลังมีม็อบขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ความแตกแยกของคนในเกาะฮ่องกง ในขณะที่ 6.6% ระบุไม่แย่ ไม่เสียหาย

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความเห็นต่อภาพเศรษฐกิจของประเทศลิเบีย ก่อนและหลังขัดแย้งรุนแรงบานปลาย เกิดจลาจล ต่างชาติอ้างความชอบธรรมเข้าแทรกแซง พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 91.3% ระบุเสียหาย แย่หนักลงไปอีก ในขณะที่ 8.7% ไม่แย่ ไม่เสียหาย

ที่น่าเป็นห่วง คือ เมื่อถามถึงความเห็นต่อภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ก่อนและหลังม็อบขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ความแตกแยกของคนในชาติ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 92.8% เสียหาย แย่หนักลงไปอีก ในขณะที่ 7.2% ไม่แย่ ไม่เสียหาย และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือส่วนใหญ่ หรือ 97.3% เป็นทุกข์และเดือดร้อน จากการชุมนุม ม็อบ ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิดที่แย่ลงไปอีก ในขณะที่เพียง 2.7% ไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อนอะไร

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ หรือ 93.4% ยังคงอยากเห็นและต้องการให้คนไทย รู้รักสามัคคี บ้านเมืองสงบสุขโดยเร็ว แต่ 6.6% ไม่อยากเห็น ไม่ต้องการ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ หรือ 93.2% สนับสนุนให้ทำประชาธิปไตยอย่างสงบสุข แก้ขัดแย้งกันในสภามากกว่า พาคนลงถนน แต่ 6.8% ไม่สนับสนุน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า คนเพียงหยิบมือเดียวจะไม่เป็นทุกข์ ไม่เดือดร้อนจากความแตกแยกรุนแรงบานปลายของคนในชาติ แล้วจะไปทำร้ายตัวเองทำร้ายประเทศชาติของตัวเองไปเพื่ออะไร เพื่อใคร ทำไปทำไม เพราะจะมีประโยชน์อะไรถ้าได้ชัยชนะบนซากปรักหักพัง มีแต่แพ้กันทั้งนั้น ยกเว้นขบวนการที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นผู้ชนะทั้งคนไทยเพียงหยิบมือและต่างชาติที่จะอ้างความชอบธรรมเข้ามาจัดระเบียบประเทศหลังการสูญเสียและเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติและของประชาชนไป

อย่างไรก็ตาม ถ้ามองไปที่ “ฮ่องกงโมเดล” ของการชุมนุมม็อบคนรุ่นใหม่ที่กำลังมีขบวนการเบื้องหลังออกแบบมาใช้กับประเทศไทย โดยเอาจุดเปราะบาง เช่น เรื่องกฎหมายสูงสุดที่คนรุ่นใหม่ถูกปลุกปั่นให้ต่อต้านกฎหมายที่ต้องการให้แก้ไข จะทำให้เห็นภาพของการทำลายระบบเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตที่บรรพบุรุษของคนบนเกาะฮ่องกงเคยสร้างกันมาด้วยความเสียสละ เสียเลือดเสียเนื้อ เสียชีวิตของคนบนเกาะฮ่องกง แต่มาพังพินาศไปจากการถูกบิดเบือน ปลุกปั่นกระแสแตกแยกของประชาชนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

“แล้วคนไทยกำลังจะเดินตามการยุยงปลุกปั่นกระแสแตกแยกของคนในชาติ ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มต่างๆที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่มเพียงหยิบมือเดียวที่จะไม่เป็นทุกข์ ไม่เดือดร้อน จากวิกฤตชาติและวิกฤตของประชาชน หลังม็อบรุนแรงบานปลายและสูญเสีย ที่คนไทยทุกคนควรตั้งคำถามว่าสุมหัวร่วมมือกัน ทำร้ายประเทศไทยของฉัน ทำไม” ผศ.ดร.นพดล กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม