Politics

สะพัด! ‘บิ๊กแดง’ เตรียมเข้าพิธีอุปสมบทพรุ่งนี้วัดเดียวกับ ‘พระจักรทิพย์’


สะพัด! “พล.อ.อภิรัชต์” เตรียมเข้าพิธีอุปสมบทที่ “วัดหงส์รัตนาราม” 7 ต.ค.นี้ วัดเดียวกับ “พระจักรทิพย์” อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

มีรายงานข่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองราชเลขาธิการพระราชวัง และ อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เตรียมเข้าพิธีอุปสมบท เวลา 05.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่ กทม. หลังเกษียณอายุราชการเมื่อกันยายนที่ผ่านมา

โดยก่อนหน้านี้ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้อุปสมบท ที่วัดดังกล่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้หลังเกษียณอายุราชการเช่นกันโดยได้รับฉายา “จินตชโย” แปลว่า ผู้ชนะจิตใจ

อภิรัชต์61011

ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรคนโตของ พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 (ตท.20), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31 (จปร.31) ,วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

เข้ารับราชการตำแหน่งที่สำคัญ เช่น นักบินศูนย์การบินทหารบก, ฝ่ายเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, รองเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.11 พัน 2 รอ.) ก่อนติดยศพันเอก ในตำแหน่งเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (เสธ.ร.11 รอ.)

ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.ร.11 รอ.) ขณะเดียวกันก็ไปราชการสนาม ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ในหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 จังหวัด ยะลา

จากนั้นดำรงตำแหน่งเป็น เสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (เสธ.พล.1 รอ.) ในยศพันเอก (พิเศษ), ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ , ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 และในเวลาต่อมาเป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, รองแม่ทัพภาคที่ 1, แม่ทัพน้อยที่ 1, แม่ทัพภาคที่ 1 และดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

และในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 มีพระราชโองการฯ แต่งตั้งเป็น ผู้บัญชาการทหารบก

และล่าสุด ได้รับแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับโอนเป็นข้าราชการในพระองค์ ตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม