Politics

ปลัดพลังงานให้ออก ‘2 ข้าราชการ’ เรียกรับเงินจากเอกชน


2 ข้าราชการ “เรียกรับเงิน” ปลัดพลังงานสั่งเร่งประสานสน.บางซื่อนำใบแจ้งความ ให้ออก 2 ข้าราชการ  ดึง”วิชา  มหาคุณ” ประธานคณะกรรมการจริยธรรม สกัดความไม่โปร่งใส  

2 ข้าราชการ “เรียกรับเงิน” หลังจาก พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกระทรวงพลังงาน เรียกรับผลประโยชน์ จากบริษัทเอกชนรายหนึ่ง เพื่อดำเนินการยื่นเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังน้ำมัน

โดยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายจักรชัย ตั้งปรัชญากูล ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ และนายฐาปณพงษ์ พาสนพัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ สังกัดกองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้นำตัวส่งสน.บางซื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เรื่องดังกล่าว นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังาน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปรบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เข้าจับกุม 2 เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ในข้อหามีพฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ

2 ข้าราชการ 'เรียกรับเงิน'

2 ข้าราชการ “เรียกรับเงิน” ให้ออก

เรื่องนี้กระทรวงพลังงาน ได้รับการประสานจาก ป.ป.ท.ตามขั้นตอนแล้ว ยืนยันว่าหากเจ้าหน้าที่กระทำความผิดจริง ก็ให้ดำเนินการกรอบกฎหมาย กรณีดังกล่าวกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด อยู่ในระหว่างการเร่งประสาน สน.บางซื่อ เพื่อนำใบแจ้งความ เจ้าหน้าที่มาประกอบคำสั่งให้ ออกจากราชการ ไว้ก่อน จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ต้องสรุปผลให้ได้ภายใน 7 วัน

“ที่ผ่านมา กรมธุรกิจฯ ได้บัตรสนเท่ห์ จากผู้ประกอบการ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประสาน ป.ป.ท. แล้ว  จะเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า กระทรวงพลังงาน ยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้”

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังได้เชิญนายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อมาดูเรื่องการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญ

 จับกุม “2 เจ้าหน้าที่” กระทรวงพลังงาน

วันนี้ (5 ต.ค.) พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกระทรวงพลังงาน เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทเอกชนรายหนึ่ง เพื่อดำเนินการยื่นเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังน้ำมัน

ต่อมาได้มอบหมายให้นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พ.ต.ท. งามพล บุญลิ่มเต็ง ผอ.กปท.1 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก บก.ปปป. นำโดย พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.1 บก.ปปป. เข้าจับกุม ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร A กระทรวงพลังงาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

พ.ต.ท.วันนพ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทแห่งหนึ่ง ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังน้ำมัน ที่กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้ไปยื่นเรื่องแบบคำขอศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุกิจพลังงาน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังน้ำมัน ระยะที่ 1 (ชลบุรี)

2 ข้าราชการ 'เรียกรับเงิน'
ภาพ : เฟซบุ๊ก เสกสม แจ้งจิต

โดยมีนายฐาปณพงษ์ พาสนพัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ สังกัดกองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่อง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งนายฐาปณพงษ์ ได้แจ้งให้ผู้เสียหายไปพบที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง แล้วแจ้งว่าให้แก้ไขแบบที่ยื่น โดยไม่มีการลงนามแจ้งแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้เสียหายได้ยินยอมที่จะแก้ไข เนื่องจากต้องการให้เรื่องเสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาของการยื่นเรื่อง 45 วัน

ต่อมานายฐาปณพงษ์ ได้พูดคุยกับผู้เสียหาย และเรียกรับเงิน จำนวน 50,000 บาท อ้างว่าต้องนำไปให้หัวหน้างานในลำดับถัดไปดำเนินการพิจารณาอนุญาตเรื่องที่ยื่น แต่ผู้เสียหายต่อรองเหลือ 20,000 บาท โดยจะนัดหมายเพื่อจ่ายเงินหลังจากที่มีการเซ็นรับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานป.ป.ท. จึงได้ประสานงานและวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ดำเนินการเข้าจับกุมในครั้งนี้

เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายจักรชัย ตั้งปรัชญากูล ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ และนายฐาปณพงษ์ พาสนพัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ สังกัดกองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน นำตัวส่ง สน.บางซื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight