ดูหนังออนไลน์
Politics

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้องรัฐหยุดข่มขู่คุกคามประชาชน- ใช้โฉนดชุมชนช่วยผู้ไร้ที่ดินทำกิน


เครือข่ายสลัม 4 ภาค เรีกยร้องรัฐบาลหยุดข่มขู่คุกคามประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหว นำเอานโยบายโฉนดชุมชน – ธนาคารที่ดิน ช่วยผู้ไร้ที่ดินทำกิน “อนุชา” รับข้อเรียกร้อง ย้ำรัฐบาลจะเร่งช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม นัดประชุมถกปัญหาภายในตุลาคมนี้ 

ที่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติ (United Nations) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนในนามรัฐบาลรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก 5 ตุลาคม 2563  เครือข่ายสมาชิกประกอบด้วย ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน กลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน เครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟสายใต้-ตะวันตก เครือข่ายสลัมพระราม 3 เครือข่ายคนไร้บ้าน เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนา เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ เครือข่ายพัฒนาสิทธิชุมชนภาคใต้ และชุมชนอื่นๆ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยฝ่ายการเมือง รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อนุชา5

สำหรับการเดินทางมายื่นข้อเรียกร้องของเครือข่ายสลัม 4 ภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน ข้อเรียกร้องของภาคประชาชน ในเรื่องการปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนจน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจนเมืองให้ดีขึ้น และร่วมผลักดันเชิงนโยบายที่เป็นธรรมทางสังคม โดยทางกลุ่มมีการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกเป็นประจำทุกปี และเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้ส่งหนังสือเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 4 ข้อ คือ

อนุชา3

1. หยุดข่มขู่คุกคามประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหว แสดงความเห็นทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ

2. ให้มีกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยึดโยงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากทั่วประเทศ

3. ให้นำเอานโยบายโฉนดชุมชน และนโยบายธนาคารที่ดิน กลับมาเป็น นโยบายการแก้ปัญหาของประชาชนผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ นโยบายทั้ง 2 ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางในการบริหารด้วย

4. ให้นำร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … ของภาคประชาชน ที่ผ่านการล่ารายชื่อครบ 10,000 รายชื่อ นำเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรทันทีที่มีการเปิดประชุมสภา

อนุชา2

ภายหลังการรับข้อเรียกร้อง  นายอนุชา กล่าวว่า กรณีที่เครือข่ายฯ เรียกร้องให้เกิดการจัดสรรที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมนั้น รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตนในฐานะรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เคยอาศัยอยู่ต่างจังหวัด มีความเข้าใจสภาพปัญหานี้เป็นอย่างดี และเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคม จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า รัฐบาลจะพยายามแก้ปัญหานี้ให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ส่วนกรณีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ยืนยันรัฐบาลไม่ได้คุกคามเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ละเมิดเสรีภาพ สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม

ด้าน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยฝ่ายการเมือง รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่าภายในเดือนตุลาคม 2563 จะมีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาตามที่เครือข่ายสลัม 4 ภาคเสนอ ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight