Politics

‘วีระกร-ธนัสถ์’ สร้างอาคารบังคับน้ำแม่น้ำวัง-อ่างเก็บน้ำ จังหวัดตาก

“ส.ส.วีระกร-ส.ส.ธนัสถ์” พลังประชารัฐ  ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตาม การสร้างอาคารบังคับน้ำ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ แก้ปัญหาน้ำให้ประชาชน

นายวีระกร คำประกอบ ส.ส. นครสวรรค์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยนายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส. ตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษก กมธ. พร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ

ในการร้องขอให้มีการสร้างอาคารบังคับน้ำแม่น้ำวัง บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา ขอให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม บ้านสันดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายอำเภอสามเงา,นายอำเภอบ้านตาก ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับฟังและนำเสนอข้อมูล

วีระกร1

โดยโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม เริ่มต้นเมื่อปี 2545  กรมชลประทานได้ออกแบบโครงสร้างไว้เสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ในขบวนการทบทวนแบบอีกครั้ง ส่วนสาเหตุของความล่าช้าในการดำเนินการนั้น คือ เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่เรื่องยังค้างอยู่ที่ทั้ง 2 กรม

นายวีระกร และ นายธนัสถ์ ได้แนะแนวทางและขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก เร่งดำเนินการติดตามเรื่อง เพื่อจะได้นำเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight