Politics

‘หมอเหรียญทอง’ อัดสปสช. แย่มาก ‘บุ่มบ่าม’ ยกเลิกคลีนิคบัตรทอง

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก เหรียญทอง แน่นหนา โดยระบุข้อความว่า “เรียนผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทอง ณ รพ.มงกุฎวัฒนะ เพื่อโปรดทราบทั่วกันว่า สถานการณ์ผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทองจำนวนมากจนแออัดในอาคารหลังใหม่ ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เกิดจากผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจากคลีนิคและ รพ.ต่างๆ จำนวนมากที่ถูกยกเลิก โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 17 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาได้หลั่งไหลเข้ามายัง รพ.มงกุฎวัฒนะ”
สถานการณ์ดังกล่าวคาดว่า จะทวีปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ตั้งแต่วันนี้ต่อไปเรื่อยๆ ทั้งยังจะถูกสมทบเพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยบัตรทองจำนวนมากที่ล้นหลาม จากการขึ้นทะเบียนกับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.และ รพ.รัฐ ที่หนีความแออัดจากสถานพยาบาลรัฐมายัง รพ.มงกุฎวัฒนะอีก และยังไม่นับรวมกับปัญหาเตียงรับผู้ป่วยใน [In-Patient] ที่ต้องรับตัวผู้ป่วยเข้ารักษาตัวใน รพ. ซึ่งแต่เดิมก็มีอัตราครองเตียงเต็มเกือบ 100% อยู่แล้ว
ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยประกาศให้ทราบทั่วกันดังต่อไปนี้
หมอเหรียญทอง03 01
1. รพ.มงกุฎวัฒนะ จะจำหน่ายผู้ป่วยใน (In-Patient) ที่สามารถกลับบ้านได้ตลอดเวลา ทั้งภาคเช้า ภาคเย็น และภาคค่ำ เพื่อให้สามารถหมุนเตียงในการรับผู้ป่วยใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องรับตัวผู้ป่วยเข้ารักษาตัวใน รพ.ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ ดังนั้นผู้ป่วยในที่สามารถกลับบ้านได้แล้ว ญาติจะต้องให้ความร่วมมือด้วยการรีบรับผู้ป่วยกลับบ้านโดยเร็ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยรายอื่นๆที่รอเตียงอยู่สามารถเข้านอนใน รพ.ได้โดยเร็ว มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาผู้ป่วยนอนรอจำนวนมากเสียโอกาสในการรักษา
2. รพ.มงกุฎวัฒนะ จะขยายเวลาทำการตรวจโรคผู้ป่วยนอก (Out-Patient) ทั้งคลีนิคเวชปฏิบัติทั่วไป และคลีนิคเฉพาะทางให้สามารถกระจายความแออัดหนาแน่น ของกลุ่มงานผู้ป่วยนอก โดยจะขยายเวลาทำการไปจนถึง 24.00 น.ไม่มีวันหยุด และจะขยายเวลาทำการคลีนิคเวชปฏิบัติทั่วไป (General Practice) ให้ทำการได้ตลอด 24 ชั่วโมง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่สนใจงาน OPD จนถึงเที่ยงคืนและหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้า สามารถติดต่อได้ที่ 02-574-5000 ต่อแผนกบุคคล (รุ่ง ศรีสุข) หรือต่อ 8800 (พรพรรณ พัดใย)
3. การแก้ปัญหาของ สปสช. ก่อนที่จะยกเลิกคู่สัญญา ควรมีความละเอียดรอบคอบให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และหน่วยบริการที่หลงเหลืออยู่ การแก้ปัญหาอย่างบุ่มบ่าม ไม่มีการหารือเพื่อเตรียมการให้พร้อมรองรับสถานการณ์ ยกเลิกคลีนิคจำนวนมาก ซึ่งเป็นหน่วยในระดับปฐมภูมิของระบบสาธารณสุขและ รพ.ซึ่งเป็นหน่วยในระดับทุติยภูมิ จะส่งผลต่อฐานรากของระบบสาธารณสุข จนทำให้ รพ.ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิที่หลงเหลือ ต้องลงมาเผชิญปัญหาการบริการแพทย์ในระดับปฐมภูมิเอง สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนจำนวนมาก…บริหารงานอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับ…แย่มาก
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight