ดูหนังออนไลน์
Politics

เอาแล้ว! ‘ก้าวไกล’ ปูดกลางสภา ‘ก.ยุติธรรม’ ส่อทุจริตกำไล EM

ก้าวไกล อภิปรายลากไส้ “กระทรวงยุติธรรม” ส่อทุจริตกำไล EM โวยค่าเช่า 3 ปี 27,750 บาทต่อเครื่อง แพงกว่าซื้อ!

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระ 2 ได้เข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มาตรา 21 งบประมาณรายจ่ายกระทรวงยุติธรรม 13,216,651,000 บาท

โดย นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก้าวไกล อภิปรายตัดงบประมาณกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่า ปัจจุบันสถานการณ์การคุกคามประชาชนในประเทศไทย มีความน่าเป็นห่วง กรมส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์ชุมนุม แต่กรมได้กล่าวชี้แจงกับกรรมาธิการโดยให้ความเห็นส่วนตัวว่า ถ้าประชาชนไม่ทำผิดกฎหมาย ก็ไม่ถูกคุกคาม แต่ตนโต้แย้งว่า ผู้กระทำผิดกฎหมาย ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยไม่ถูกคุกคาม และรัฐธรรมนูญก็ระบุอย่างชัดเจนว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และหากมีการกระทำความผิด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ยังไม่มีความผิด ก่อนสืบสวนพิพากษา

ก้าวไกล

แต่คำพูดที่กรมมาชี้แจงต่อกรรมาธิการ แสดงถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ไม่ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ ไม่ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม และไม่เคารพหน้าที่ของตัวเอง ยกตัวอย่าง กรณีที่มีการกดดันให้เจ้าหน้าที่ในกรมตรวจสอบจริยธรรม เหตุโพสต์ภาพชูสามนิ้ว ตนจึงขอตัดงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนด้านสิทธิเสรีภาพจำนวน 34 ล้านบาท

ด้าน นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก้าวไกล อภิปรายว่า ขอตัดงบ 5% กรมคุมประพฤติ งบประมาณโครงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ที่ตั้งตามมติ ครม. ต่อเนื่อง 2563 – 2565 วงเงิน 877 ล้านบาท ค่าเช่า 169.5 ล้านบาท แต่ปี 2562 จำนวน 8 ล้านบาท ปี 2563 ราคา 44 ล้านบาท แต่ทั้งสองปีนี้ไม่ได้เบิก รวมปี 2561 – 2563 เป็นเงิน 74 ล้านบาท จำนวน 4,000 เครื่อง ตกเครื่องละ 18,000 บาท

ขณะที่ปี 2564 ราคา 169.5 ล้านบาท ขอ 30,000 เครื่อง ตกเครื่องละ 27,000 บาท แสดงว่า ปีนี้ EM แพงขึ้นเครื่องละ 9,000 บาทเศษ ขณะเดียวกันตนมาสืบพบว่า วงแหวน EM ผู้ต้องหาใช้การไม่ได้ เป็นผื่นที่ผิวหนัง และสามารถถอดออกเองได้ และตนไปสืบค้นการประมูลราคาพบว่า บริษัทที่ให้เสนอราคาแพงกว่าชนะการประมูล ในราคา 849.999 ล้านบาทจากราคากลาง 853 ล้านบาท ซึ่งไปสืบค้นต่อจากรุ่นที่บริษัทเสนอราคา 4,600 – 7,700 บาท สรุปเครื่องที่มีปัญหา ราคาซื้อ 7,754 บาท แต่ค่าเช่า 3 ปี 27,750 บาท ต่อเครื่องแพงกว่าซื้อ

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายตัดงบ 5% ว่า เหตุผลคือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมจำนวน 200 ล้านบาท แต่ตนไม่เห็นว่า ประเทศนี้มีความเป็นธรรมตามที่ตั้งเป้าหมาย โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดจำนวน 370 ล้านบาท อาศัยความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม โดยตั้งงบประมาณจากจำนวนผู้ที่คาดว่า จะติดยาเสพติด บางครั้งมีจำนวนไม่ถึงก็ต้องไปหาเอาคนในชุมชนที่อาจมีพฤติกรรมเกเรแต่ไม่ได้ติดยาเสพติด

ขณะเดียวกัน มีการเพิ่มงบประมาณต่อหัวจากปี 2563 จำนวน 11.5 บาท เป็น 14.4 บาท ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ตนไม่มั่นใจว่า ดูแลการบำบัดได้จริงหรือไม่, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่มีเป้าหมายว่า ผู้ได้รับความเสียหายหรือตกเป็นเหยื่อต้องเข้าถึงการเยียวยา แต่ลุกหลานแรงงานต่างด้าวที่เป็นเหยื่อในความรุนแรงกลับไม่ได้รับการเยียวยาเพราะอ้างว่า ไม่มีบัตร ขณะเดียวกันงบเยียวยา 450 ล้านบาทต่อปี เป็นเป้าหมายที่ผิดแทนที่จะทำให้คดีอาญาลดลง แต่กลับไปใช้ในการเยียวยา แต่คดีอาญาไม่ลดลง, และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ วงเงิน 374 ล้านบาทแต่ไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม

ด้านน.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ กรรมาธิการ ชี้แจงว่า การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตนก็อยู่ในเหตุการณ์และรู้สึกเช่นเดียวกัน ส่วนงบประมาณเกี่ยวกับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนรูปแบบการตรวจสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ไม่ได้นำมาเป็นส่วนตัดงบประมาณ

ขณะที่นายสันติ กีระนันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะกรรมาธิการ ชี้แจงกรณี กำไล EM ที่จัดซื้อในปี 2563 ไม่สามารถใช้การได้จริง จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากกำไลข้อเท้า เป็นกำไลข้อมือ ให้ใช้การได้จริงและยกเลิกของเดิม จึงต้องมีการจัดหาใหม่ ส่วนประเด็นราคาเช่าที่แพงกว่าซื้อมาก เนื่องจากไม่ได้จัดซื้อเฉพาะชิ้น แต่รวมทั้งระบบการติดตามตัวด้วย อย่างไรก็ตาม นพ.วาโย แย้งว่า งบประมาณ 169.5 ล้านบาทคือ ค่าเช่าอุปกรณ์เท่านั้น แต่ค่าจัดการระบบแยกมาอีก 50 ล้านบาท

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ 2 จากองค์ประชุม 384 คน เห็นด้วย 259 เสียง ไม่เห็นด้วย 124 เสียง งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนนเสียง 4

อ่านข่าวเพิ่มเติม