ดูหนังออนไลน์
Politics

ด่วน! ‘ธรรมศาสตร์’ ประกาศงดการเรียน-การสอน 19-20 ก.ย.นี้ ปิดประตูกันม็อบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศงดการเรียน-สอน และงดการติดต่อ ช่วง 19-20 ก.ย. นี้ เพื่อปิดประตูทางเข้า-ออก กันกลุ่มผู้ชุมนุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ส่วนราชการ งานธุรการ เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า-ออก ด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้า – ออกประตู ด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุผลว่าจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่

EdSQGfNVAAIYpFC

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 และคณะนิติศาสตร์มีความจำเป็นต้องปิดประตูทางเข้า-ออกทุกจุดภายในอาคารคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จึงขอความร่วมมือคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว หากท่านมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาที่คณะนิติศาสตร์ขอให้ท่านแจ้งให้ หัวหน้างานธุรการ (ท่าพระจันทร์) ทราบ เพื่อดำเนินการประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับท่าน

มธ.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight