Politics

กลุ่มปท. บุกสถานทูตสหรัฐ กดดัน ‘ทรัมป์’ ห้ามแทรกแซงไทย

ห้ามแทรกแซงไทย กลุ่มประชาชนคนไทย เข้ายื่นจดหมายถึง โดนัลด์ ทรัมป์ – เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอคำมั่นทำตามแถลงการณ์

นายพิชิต ไชยมงคล และ นายธวัชชัย จรูญชาติ ตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) ได้เดินทางไปที่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือถึง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริก และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ห้ามแทรกแซงไทย

ห้ามแทรกแซงไทย

สำหรับ จดหมายถึง ประธานาบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า

“ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์สาธารณะ ต่อหน้าสื่อมวลชน ยืนยัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารที่แนบมา พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า กลุ่มประชาชนคนไทย ขอขอบคุณ ในความปรารถนาดีต่อประเทศไทย ที่ประกาศยืนยันว่า จะไม่แทรกแซงกิจการภายใน ของประเทศไทย

เพื่อให้การดำเนินการ ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทย มีความปรารถนา ขอยืนยันจาก ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแถลง อันจะมีผลทำให้ การชุมนุม เป็นไปอย่างสงบ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ห้ามแทรกแซงไทย

ด้วยสัมพันธไมตรีระหว่าง ประชาชนกับประชาชน ประเทศกับประเทศ อันดีอย่างยาวนาน กลุ่มประชาชนคนไทยมีความเชื่อมั่นว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้ติดตามการดำเนินการของ สถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจําประเทศไทย ให้เป็นตามที่ได้แถลงการณ์ไว้ทุกประการ”

ขณะที่ หนังสือถึง เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ระบุว่า

“ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์สาธารณะ ต่อหน้าสื่อมวลชน ยืนยัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ดังปรากฏเป็นข่าวทราบกันโดยทั่วไปนั้น

ข้าพเจ้า กลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) ขอแสดงความขอบคุณมายังท่าน ที่ปฏิบัติตาม มารยาททางการทูต อย่างสุภาพชน เพื่อปฏิบัติต่อมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีอย่างยาวนาน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ อันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำแถลงการณ์ของท่าน

ห้ามแทรกแซงไทย

ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทย จึงขอท่านได้โปรดนำส่งหนังสือของข้าพเจ้า ที่ยื่นต่อท่านมาพร้อมหนังสือฉบับนี้นำ ส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินการของ เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย ว่าจะยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามคำแถลงการณ์ทุกประการ เพื่อให้การชุมนุม ของกลุ่มนักศึกษาเป็นไปอย่างสงบ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย”

สำหรับ กลุ่มประชาชนคนไทย ได้ประกาศเปิดตัวเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา โดย นายพิชิต ไชยมงคล อดีตโฆษก กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก “Pichit Chaimongkol” โดยระบุว่า

เรียนพี่น้องที่เคารพ

พวกเรา กลุ่มประชาชนคนไทย เป็นกลุ่มการเมืองที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อติดตามสถานการณ์การเมืองโดยทั่วไป และเป็นกลุ่มการเมืองที่จะใช้พื้นที่ในการแสวงหาทางเลือก รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม ในพื้นที่ที่เราสามารถทำได้

คนไทย

เราหวังถึงการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกให้อยู่ในกรอบ รัฐธรรมนูญ โดยไม่หวังให้เกิดการใช้ความรุนแรง หรือการยั่วยุเพื่อก่อให้เกิดความรุนแรงอันใดทั้งสิ้นจากทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมหรือรัฐบาล หรือแม้แต่การพยายามแทรกแซงจากต่างประเทศ

เป็นที่ทราบกันว่า สถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ว่า จะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ทางเราก็หวังให้เป็นเช่นนั่นเหมือนกัน ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีการเคลื่อนไหวของ คนรุ่นใหม่ ก็เป็นเรื่องที่เป็นกิจการภายในประเทศไทย และเป็นหน้าที่รัฐบาลไทยจะต้องรับฟัง และแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้เอง

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ต่อแถลงการณ์ของ สถานทูตอเมริกา ดังกล่าว ทางกลุ่มประชาชนคนไทย จะได้ให้ตัวแทน เข้ายื่นหนังสือถึง ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ผ่าน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ให้ยึดมั่น และปฏิบัติตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยไม่แทรกแซงกิจกรรมใด ๆ ภายในประเทศไทยทั้งสิ้น ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความเคารพ
14 ก.ย. 63

อ่านข่าวเพิ่มเติม