ดูหนังออนไลน์
Politics

โพลเชื่อมั่น ‘ลุงตู่’ หลังศึกอภิปราย ชี้ชู 3 นิ้วในสภาไม่สร้างสรรค์!

“ซูเปอร์โพล” เปิดผลสำรวจระบุประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่น “นายกรัฐมนตรี” หลังศึกอภิปราย ชี้ชู 3 นิ้วในสภาไม่สร้างสรรค์!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เชื่อมั่นลุงตู่หลังศึกอภิปราย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,132 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 88.9% ระบุ การอภิปรายรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา เป็นเรื่องเดิมๆ ไม่มีอะไรใหม่ ในขณะที่ 11.1% ระบุ เป็นเรื่องใหม่

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ หรือ 74.8% ระบุ ยังเห็นพฤติกรรมนักการเมืองในการอภิปรายแบบเดิมๆ เช่น ใช้คำเสียดสี สร้างความแตกแยกของคนในชาติ ชู 3 นิ้วในสภา ไม่สร้างสรรค์ ในขณะที่ 25.2% ไม่เห็นแล้ว

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือ 96.7% ระบุ การเพิ่มขยายความแตกแยกของคนในชาติ ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโควิด คือ การซ้ำเติมประเทศไทย ในขณะที่เพียง 3.3% ระบุไม่ใช่การซ้ำเติม

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่ หรือ 78.1% ยังเชื่อมั่นค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุด ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังอภิปราย จากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว การจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ 2 แสนอัตรา และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ในขณะที่ 21.9% เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย ถึงไม่เชื่อมั่นเลย

ทั้งนี้ ดร.นพดล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในตัว พล.อ.ประยุทธ์ หลังการอภิปราย เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา การอภิปรายไม่มีอะไรใหม่ เป็นเรื่องเดิมๆ ที่เคยอภิปรายรัฐบาลในอดีต หรือเป็นเรื่องที่ประชาชนรู้อยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมของนักการเมืองในการอภิปรายที่เสียดสี สร้างความแตกแยกของคนในชาติ ชู 3 นิ้วในสภา ไม่สร้างสรรค์ ที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า เป็นการเพิ่มขยายความแตกแยกของคนในชาติ ซ้ำเติมประเทศไทย

ดังนั้น คนไทยทุกคนในชาติต้องมีสติและรู้เท่าทัน อย่ายอมไหลไปตามกระแสการปลุกปั่นอารมณ์ โดยขบวนการทำลายประเทศไทยจากคนในประเทศและต่างชาติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม