ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ-เครื่องราชฯ นายตำรวจเป็นกรณีพิเศษ 5 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน 5 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุว่า มีพระราชบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. ร.ต.อ.สายัณห์ ชัยโชค เป็นพลตำรวจโท

2. ร.ต.อ.นพพร ยาวิราช เป็นพลตำรวจโท

3. ร.ต.ท.ดุสิต สนทนาการ เป็นพลตำรวจตรี

4. ร.ต.ต.เกรียงไกร พุ่มพฤกษาชาติ เป็นพันตำรวจเอก

5. ส.ต.ต.ศิรยุทธ น้อยอรุณ เป็นร้อยตำรวจตรี

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ โดยระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตํารวจซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 5 ราย ดังนี้

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

1.พล.ต.ท.สายัณห์ ชัยโชค

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

2. พล.ต.ท.นพพร ยาวิราช

3. พ.ต.อ.เกรียงไกร พุ่มพฤกษาชาติ

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

4. พล.ต.ต.ดุสิต สนทนาการ

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

5. ร.ต.ต.ศิรยุทธ น้อยอรุณ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team