ดูหนังออนไลน์
Politics

เช็คเลย! น้ำท่วม ‘สุโขทัย-น่าน’ ถนน 7 สายทางสัญจรผ่านไม่ได้


“ทล.-ทช.” รายงานความคืบหน้า น้ำท่วม “สุโขทัย-น่าน” ถนน 7 สายทางสัญจรผ่านไม่ได้

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยเมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (26 ส.ค. 63) ว่า มีถนนทางหลวงชนบทประสบปัญหา น้ำท่วม ใน 2 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย และ น่าน

โดยน้ำท่วมส่งผลกระทบรวม 7 สายทาง แบ่งเป็น สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 5 สายทาง

น้ำท่วม สุโขทัย น่าน

2 สายทาง ทช. สัญจรผ่านได้

 • ถนนสาย สท.4007 แยก ทล.1180-บ้านดงจันทร์ อำเภอสวรรคโลกและศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 • สะพานชุมชน สท.009 สะพานคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

5 สายทาง ทช. สัญจรผ่านไม่ได้

 • สะพานชุมชน สท.002 สะพานไทรย้อย ทล.102 กับ ทล.1195 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพราะน้ำท่วมสูง
 • สะพานชุมชน สท.006 สะพานเมืองบางยม – บ้านหนองโว้ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพราะน้ำท่วมสูง
 • สะพานชุมชน สท.010 สะพานสุขุมสามัคคีสามตำบล อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพราะน้ำท่วมสูง
 • สะพานชุมชน สท.011 สะพานรักษ์น้ำยม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพราะน้ำท่วมสูง
 • ถนนสาย นน.3012 แยก ทล.101 – บ้านภูเพียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คอสะพานขาด 1 แห่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซม คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ในกรณีสายทางที่เกิดเหตุดินไหล่เขาสไลด์ ทช. ได้จัดชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรลงพื้นที่แก้ไขดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง รวมถึงสายทางที่เกิดเหตุต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร ซึ่งได้เข้าดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นขวางถนน ให้สามารถสัญจรผ่านได้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สายทางที่เกิดเหตุ น้ำท่วม คอสะพานขาด ทช. ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน บริเวณที่เกิดเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางที่สัญจรไป-มา แล้ว

นอกจากนี้ยังได้จัดชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรทำแนวป้องกันน้ำท่วม, ชุดปฏิบัติการบรรจุกระสอบทรายช่วยเหลือประชาชน เพื่อป้องน้ำไม่ให้ไหลเข้าที่พักอาศัย, ชุดปฏิบัติการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยและชุดปฏิบัติการวางหินใหญ่ไหล่ทางป้องกันแนวลาดคันทางเพื่อป้องกันการกัดเซาะอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

276004

น้ำท่วม ทางหลวง “สุโขทัย”

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวงว่า เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ มีถนนทางหลวงถูกน้ำท่วม 1 จังหวัด คือ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 สายทาง รวม 6 แห่ง แบ่งเป็นการจราจรผ่านได้ 4 แห่งและผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

การจราจรผ่านได้ 4 แห่ง

 • ทล.101
 • ทล.1056
 • ทล.1195 (2 แห่ง)
 • ทล. 1318

น้ำท่วม สุโขทัย น่าน

การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

 • ทล.1056 ตอนศรีสำโรง-ดอนโก ช่วง กม.ที่ 0-1 จังหวัดสุโขทัย

สาเหตุเกิดจากอยู่ระหว่างรื้อถอนบิ๊กแบ็ค (Big Bag) เพื่อป้องกัน น้ำท่วม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 16.00 น. วันนี้ ในระหว่างนี้แนะนำใช้ทางเลี่ยง ทช.2065 ข้างวัดคลองกระจง

 • ทล. 1195 ตอนสุโขทัย-เตว็ดใน ช่วง กม.ที่ 0-2 จังหวัดสุโขทัย

สาเหตุเกิดจากน้ำป่าไหลหลาก แม่น้ำยมล้นตลิ่ง ระดับน้ำสูง 55 เซนติเมตร แนะนำใช้ทางเลี่ยง ทล.101 ตอน คลองโพธิ์-ท่าช้าง

อ่านข่าวเพิ่มเติม