Politics

‘เทพไท’ ชงที่ประชุมพรรค แก้ ม.272 หั่นอำนาจ สว. โหวตเลือกนายกฯ


เทพไท เสนพงศ์ ชงที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ลดอำนาจ ส.ว. เสนอเป็นญัตติของพรรค พร้อมหาแนวร่วมจากพรรคอื่น

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “เทพไท เสนพงศ์” ถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่า

เทพไท01 01

ในวันนี้จะมีการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตนจะนำประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบใน 3 ประเด็น คือ

  • ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256
  • ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพิ่มหมวดการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)
  • ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272

สำหรับญัตติทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว มีแนวโน้มว่า วิปรัฐบาลจะเห็นชอบ และสนับสนุนให้มีการแก้ไขร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 กับการเพิ่มหมวดสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) เท่านั้น

ส่วนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272 ที่ลดอำนาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ในการสืบทอดอำนาจของ คสช. คงจะไม่ได้รับการสนับสนุนเห็นชอบจากวิปรัฐบาลอย่างแน่นอน

ดังนั้น ตนจะขอใช้สิทธิ์ความเป็น ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้ที่ประชุมส.ส.ของพรรค ให้มีมติมอบหมาย ให้วิปของพรรค ไปเจรจาขอเอกสิทธิ์ ต่อวิปรัฐบาล และจะขอให้ที่ประชุม ส.ส.ของพรรคพิจารณาเห็นชอบ ต่อญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272 เพื่อจะเสนอเป็นญัตติในนามพรรคประชาธิปัตย์

แม้ว่าพรรคจะมีเสียงสนับสนุนเพียง52คนก็ตาม แต่พร้อมจะเดินหน้าขอเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.พรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ที่เห็นชอบกับการแก้ไขประเด็นนี้ ลงชื่อให้ครบจำนวน 100 คน เพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป”

อ่านข่าวเพิ่มเติม