ดูหนังออนไลน์
Politics

580 คนไทยในต่างแดนเดินทางถึงสุวรรณภูมิแล้ว โล่ง! ไม่พบมีไข้สูง

580 คนไทยจากประเทศสหรัฐ เยอรมนี อินเดีย รวม 4 เที่ยวบินเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว โล่ง! ไม่พบมีไข้สูง พร้อมนำไปกักตัว 14 วันตามมาตรการของรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ (16 ส.ค.) พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจาก ประเทศอินเดีย โดยวันนี้มีผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 4 เที่ยวบินจาก สหรัฐ (ไทเป) เยอรมนี สหรัฐ (ฮ่องกง) และ อินเดีย

16863getty

เที่ยวบินแรก จากประเทศสหรัฐอเมริกา (ไทเป) โดยสายการบิน อีวีเอแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BR 211 เครื่องลงเวลา 10.57 น. ผู้โดยสารจำนวน 107 คน เป็นคนไทย จำนวน 99 คน ชาวต่างชาติจำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 85 คน โรงแรมชลจันทร์พัทยา และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 22 คน ที่โรงแรมในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 2 จาก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925 เครื่องลงเวลา 11.47 น. ผู้โดยสารจำนวน 301 คน เป็นคนไทยจำนวน 58 คน ต่างประเทศจำนวน 216 คน เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัวทางเลือก 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 71 คน โรงแรมซิตรัส แกรนด์ พัทยา ส่วนผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 230 คน โรงแรมในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 3 จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา (ฮ่องกง) โดยสายการบิน คาเธย์แปซิฟิก แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 653 เครื่องลงเวลา 13.18 น. ผู้โดยสารจำนวน 113 คน เป็นคนไทยจำนวน 65 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 47 คน เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง มีป่วยโรคประจำตัว จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 59 คน โรงแรมชลจันทร์ พัทยา และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือกจำนวน 53 คน โรงแรม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 4 จาก ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 334 เครื่องลงเวลา 15.14 น. ผู้โดยสารจำนวน 59 คน เป็นคนไทยจำนวน 14 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 45 คน เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว จำนวน 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 11 คน และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือกจำนวน 48 คน โรงแรมในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม