Politics

‘ศรีสุวรรณ’ ร้องสภาวิศวกรฟัน ‘สายประสิทธิ์’ กรณี ‘บอส อยู่วิทยา’

ศรีสุวรรณ ร้องสภาวิศวกรฟัน “ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม” หลังคำนวณความเร็วรถคดี “บอส อยู่วิทยา” ที่ 76.175 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งที่ใบอนุญาตหมดอายุ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้รายงานว่า ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ได้ดำเนินการตรวจสอบ และ ให้ความเห็นประเด็นเกี่ยวกับ การคำนวณความเร็วของรถยนต์ของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส เมื่อปลายปี 2562 ได้ความเร็วของรถยนต์ 76.175 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเหตุผลส่วนหนึ่ง ให้อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมขณะนี้นั้น

ศรีสุวรรณ

จากการตรวจสอบ เว็บไซต์สภาวิศวกร พบว่า นายสายประสิทธิ์ เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร เลขที่สมาชิก 54877 เลขที่ใบอนุญาต ภก.8787 ระดับภาคีวิศวกร สาขาเครื่องกล วันที่ได้รับครั้งแรก 25 ธันวาคม 2535 วันที่เริ่มใช้ 18 ธันวาคม 2554 วันที่หมดอายุ 17 ธันวาคม 2559 สถานภาพใบอนุญาต “ไม่มี” ซึ่งกรณีสมาชิกภาพขาดต่ออายุ จะส่งผลให้ใบอนุญาตของผู้นั้น สิ้นสุดลงทันที ตามมาตรา 49 แห่งพรบ.วิศวกร 2542

การดำเนินการดังกล่าวของ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ถือเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ในงานพิจารณาตรวจสอบ ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือ ในการสอบทาน และ ให้ความเห็นตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 2550 ออกตามความ พรบ.วิศวกร 2542

ซึ่งความเห็นดังกล่าว ของดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ทำให้สาธารณชนถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความน่าเชื่อถือ ในความมีมาตรฐานของวิศวกรเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ขณะที่ ให้ความเห็นในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือ ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยความเร็วรถของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา เมื่อปี 2562 นั้น ดร.สายประสิทธิ์ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพราะขาดต่ออายุมา ตั้งแต่ปี 2559 การให้ความเห็นดังกล่าว เป็นโมฆะ และถือได้ว่า เป็นการฝ่าฝืน พรบ.วิศวกร 2542 ม.45 อันมีความผิดตาม ม.71 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และยังอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และ การประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 2543 และ 2559 อีกด้วย

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงทำหนังสือร้องเรียน ไปยัง นายกสภาวิศวกร ให้ใช้อำนาจตาม ม.33 ประกอบ ม.34(1) แห่งพรบ.วิศวกร 2542 ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ตามครรลองของกฎหมายข้างต้นต่อไป

แต่หากเพิกเฉย ไม่ดำเนินการสมาคมฯ จะร้องเรียนไปยัง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายวิศวกร เพื่อเอาผิดนายกสภาวิศวกร ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายไกร ตั้งสง่า กรรมการสภาวิศวกร ได้ทำหนังสือถึง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เพื่อขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 กับนายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม กรณีออกมาให้เห็นเกี่ยวกับการคำนวณความเร็วรถหรูเฟอร์รารี “บอส อยู่วิทยา”

โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวอยู่ในสื่อสาธารณะกันอย่างแพร่หลายกรณี นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม ได้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นประเด็นเกี่ยวกับการคำนวณความเร็วของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กรณี นายวรยุทธ อยู่วิทยา (บอส) เมื่อปลายปี 2562 ได้ความว่า

สภาวิศวกร48631
ภาพจากเฟซบุ๊ก ไกร ตั้งสง่า

“ความเร็วของรถยนต์ Ferrari FF ของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา (บอส) ก่อนเกิดเหตุขับรถชนคนตายได้ความเร็ว 76. 175 กิโลมตรต่อชั่วโมง” เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งให้อัยการมีคำสั่งถึงทีสุดไม่ฟ้อง นาย วรยุทธ อยู่วิทยา จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมขณะนี้

จากการตรวจสอบพบว่า

1. นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม เป็นสมาชิกสภาวิศวกร เลขที่สมาชิก 54877 ประเภทสมาชิก สมาชิกสามัญ ใบอนุญาตเลขที่ ภก 8787 หมดอายุใบอนุญาต 17 ธันวาคม พ.ค. 2559

2. การดำเนินการดังกล่าวของ นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม ถือเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ในงานพิจารณาตรวจสอบ ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือ ประกอบการตรวถสอบวินิฉัยงาน หรือในการสอบทานและให้ความเห็น ตามกฎกระทรวง ซึ่งความเห็นดังกล่าวของนายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม ทำให้สาธารณะชนตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของวิศวกร อันมีผลกระทบต่อสาธารณะและวิชาชีพเป็นอย่างมาก

3. การที่นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม สถานะใบอนุญาตประกอบวิษาชีพวิศวกรรมควบคุมหมตอายุ ตั้งแต่ปี 2559 กล่าวคือ ณ ขณะให้ความเห็นและปัจจุบันไม่มีในอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ยังทำงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าได้เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 45

จึงขอให้สภาวิศวกรแจ้งความร้องทุกข์ นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม ที่กระทำการเข้าข่ายประพฤติผิดตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามกฎตมาย พ.ร.บ. วิศวกร พ.ค.2542 ต่อนาย สายประสิทธิ์ เกิดนิยม โดยเร่งด่วนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK