Politics

ครม.ไฟเขียวเพิ่มทุน ‘แบงก์อิสลาม’ 1.61 หมื่นล้าน

np

“ครม.” มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุน “ธนาคารอิสลามฯ” 16,100 ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินตามมติ คนร.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ จำนวน 16,100 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินตามมติของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

ทั้งนี้ ให้ไอแบงก์เร่งเจรจาหาพันธมิตรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้พันธมิตรเข้าร่วมลงทุนและเข้าร่วมปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของธนาคาร รวมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนในสัดส่วนไม่เกิน 99.71% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเมื่อกระทรวงการคลังกระจายหุ้นของธนาคาร หรือ ธนาคารสามารถสรรหาพันธมิตรเข้าร่วมลงทุนได้แล้ว

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight