ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ส.ส.พัชรินทร์’ ร้องรัฐบาล เพิ่มงบปรับพฤติกรรมผู้ต้องขัง ช่วยลดทำผิดซ้ำ

“พัชรินทร์” ส.ส.กรุงเทพมหานคร เรียกร้องรัฐบาล เพิ่มงบประมาณกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะในส่วนของการปรับ และพัฒนาพฤติกรรม ผู้ต้องหา หวังช่วยลดการทำผิดซ้ำ ชี้ 3 ปีโดนตัดงบเกินกว่า 50% 

ในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายถึงความปลอดภัยในการดำรงชีวิตในสังคม โดยระบุว่า ที่ผ่านมาจะเห็นข่าวเรื่องของอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุกคามทางเพศ การลักขโมย วิ่งชิงปล้น การประทุษร้าย ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านทรัพย์สินแล้ว ยังร้ายแรงถึงสูญเสียชีวิต ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก

แม้กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรง แต่ในอีกด้านหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ในขั้นตอนสุดท้าย คือการคืนคนดีให้กับสังคม หากไม่มีกระบวนการนี้ มีพียงการกักขังผู้กระทำความผิดไว้ ก็จะเป็นเพียงการกักขังผู้กระทำความผิดไว้ระยะหนึ่ง เมื่อถึงเวลาปล่อยตัวออกมาก็อาจกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

นางสาวพัชรินทร์ อภิปรายว่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2556 ในแต่ละปี มีผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว กลับมากระทำความผิดซ้ำ ในช่วง 3 ปีแรก เฉลี่ยประมาณปีละร้อย 34 ของผู้ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมด เป็นตัวเลขที่สูง และน่ากังวลเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องมาทบทวนว่า เกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการนี้ แล้วจะทำอย่างไรจึงจะสามารถลดการกระทำผิดซ้ำได้

ระหว่างคุมขัง จะมีการประเมิน จำแนกผู้ต้องขัง เข้าร่วมโปรแกรมปรับนิสัย ที่เรียกว่าการบำบัด หรือการแก้ไขฟื้นฟู ในการประเมินจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา แต่ว่าหน่วยงานยังขาดนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาเป็นอย่างมาก

นักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศมีเพียงประมาณ 160 คน ส่วนนักจิตวิทยาทั่วประเทศมีเพียง 20 กว่าคน ขณะที่ตัวเลขผู้ต้องขังมีมากถึง 3.8 แสนคน เท่ากับว่านักสังคมสงเคราะห์ 1 คน ต้องรับผิดชอบผู้ต้องขัง 2 พันคน นักจิตวิทยา 1 คน ต้องรับผิดขอบผู้ต้องขัง 1 หมื่นคน ทำให้การจำแนกผู้ต้องขังเกิดประสิทธิภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร

ขณะเดียวกัน งบประมาณในการขับเคลื่อนด้านการแก้ไขนิสัยของผู้ต้องขัง มีไม่ถึงร้อยละ 1 ของงบประมาณทั้งหมด ที่กรมราชทัณฑ์ได้รับ และยังถูกตัดงบประมาณที่สำคัญลงไปในทุกปี โดยเฉพาะการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดก่อนการปล่อยตัว

งบประมาณลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2561 จาก 6.625 ล้านบาท ลงลงไปเกินครึ่ง เหลือ 3.12 ล้านบาท ล่าสุดในปีงบประมาณที่ผ่านมาเหลือเพียง 1.919 ล้านบาทเท่านั้น

ดังนั้น จึงขอสนับสนุนการจัดงบประมาณเพิ่มเติมให้กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะในส่วนการพัฒนาพฤติกรรม นิสัย รวมถึงส่วนของกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่จะช่วยแก้ไขฟื้นฟู และบำบัดเยาวชนที่เคยกระทำความผิด

The Bangkok Insight Editorial Team