Politics

‘บิ๊กตู่’ เปิดสูตรการศึกษาไทยแนวใหม่ เรียน 5 พัก 9 กำชับเข้มรับเปิดเทอม!


“นายกรัฐมนตรี” ‘บิ๊กตู่’ เปิดสูตรการศึกษาไทยแนวทางใหม่ เรียน 5 วันพัก 9 วัน กำชับเข้มรับเปิดเทอม ชี้โรงเรียนส่วนใหญ่พร้อมแล้วกว่า 80%

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ว่า วันนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงมาตรการต่างๆ มาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่นักเรียนชายขอบ ยังไม่อนุญาตให้เข้ามา จนกว่าจะมีมาตรการที่รัดกุม ในการเปิดโรงเรียน ส่วนใหญ่มีความพร้อมแล้วกว่า 80% ยกเว้นบางโรงเรียนที่อาจยังมีความไม่พร้อมก็ยังไม่เปิด

ทั้งนี้ เบื้องต้นมีแแนวทางใหม่ว่า จะทำระบบการศึกษาอย่างไร เช่น การศึกษาที่บ้าน การศึกษาออนไลน์ และการปรับเหลื่อมเวลาโรงเรียน ดังนั้นจึงมีสูตรสำเร็จออกมาว่า เรียน 5 วัน พัก 9 วัน แต่ตอนนี้กำลังทดลองแนวใหม่ ในเรื่องการศึกษาและระบบให้ได้ และการศึกษาระบบเพิ่มต้องมีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งเรื่องการปรับองค์กร ปรับบุคลากรต่างๆ ให้มีความตื่นตัวในระบบของการศึกษาของเรา เพื่อปรับปรุงมาตรฐานยกระดับให้มากยิ่งขึ้น

ประยุทธ์3066341

“สิ่งสำคัญที่สุด คือ วันนี้ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรการโดยครู ผู้ปกครอง และคนอื่นๆ รวมถึงการใช้หน้ากาก แต่ตนเป็นห่วงในเด็กเล็กๆ ที่ยังซนๆ ดังนั้นต้องอยู่ที่ครู และผู้ปกครอง ต้องย้ำเตือน และฝากไปยังเด็กๆด้วยแล้วว่าต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา เว้นในช่วงต้องต้องถอด และขึ้นอยู่ดุลยพินิจ เพื่อให้โรงเรียนปลอดโควิด เหมือนกับสถานที่ต่างๆ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานว่า ทาง กสทช.ได้จัดสรรกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล จำนวน 1,158,931 กล่อง เพื่อสนับสนุนการเปิดภาคเรียน

สำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เน้นเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในห้วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 จึงได้มีระบบการเรียนการส่อนผ่านระบบดิจิทัล โดย กสทช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สนับสนุนกล่องดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยจัดสรรค์ให้กระทรวงศึกษาฯจำนวน 1,030,798 กล่อง และให้กระทรวงมหาดไทยจำนวน 137,867 กล่อง

นฤมล76631
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังมีอีก 266 กล่อง ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล สำหรับแนวทางการแก้ไขผลการเรียน และการอนุมัติการจบการศึกษาปี 62 หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 63 นั้น ให้ช่วงวันที่ 16-30 มิถุนายน ให้ถือเป็นการอนุมัติให้จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปี 62 โดยไม่ขับกับระเบียบของกระทรวงศึกษา ซึ่ง ครม. เห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่นักเรียนเรียนที่บ้านมอบให้โรงเรียนจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองนักเรียนสำหรับค่าอาหาร

รวมทั้ง ให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 12 แห่ง สามารถกำหนดรูปแบบวิธีการ ในการจ่ายค่าอาหาร อาหารเสริม ให้นักเรียนที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการอุดหนุนการจัดเรียนการสอบแบบผสมผสาน เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรงเรียน โดยที่โรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนการสอบแบบเรียนในคราส ออนแอร์ หรือออนไลน์ได้