Politics

วันหยุด 2563 ครึ่งปีหลังเหลือวันหยุดอีกกี่วัน หยุดวันไหนบ้าง อัพเดทล่าสุดที่นี่!


วันหยุด 2563 อัพเดทวันหยุดล่าสุด! เดือนกรกฎาคม 2563 สรุปชัดๆ หยุดวันไหนบ้าง ครึ่งปีหลังเหลือวันหยุดอีกกี่วัน หยุดวันไหนบ้าง เช็คที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อชดเชยวันสำคัญทางศาสนาเพิ่มเติม 1 วัน คือวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้มีวันหยุดยาวรวม 4 วัน คือวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563 นี้

สรุปวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
 • วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติ ครม.
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันหยุด 2563

อย่างไรก็ตาม สำหรับวันหยุดชดเชย วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ตามมติ ครม.นั้น วันหยุดดังกล่าว ไม่รวมถึงสถาบันการเงิน เนื่องจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ประกาศวันหยุดชดเชย ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ให้หยุดชดเชย 2 วัน เป็นวันจันทร์ที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2563 นั้น

ธปท. ขอแจ้งว่า สถาบันการเงิน หยุดตามเดิมที่ ธปท.ประกาศไว้ คือ วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น 

โดยวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา ส่วนวันที่ 7 กรกฎาคมไม่หยุดชดเชย เนื่องจากปกติสถาบันการเงินไม่ได้หยุดวันเข้าพรรษา

อย่างไรก็ตาม สำหรับวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคาร ซึ่งตรงกับ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคารแล้ว ทั้งนี้ เดิมการหยุดดังกล่าวเพื่อให้สถาบันการเงินมีเวลาในการปิดงวดบัญชีครึ่งปี แต่เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ยกเลิกวันหยุดดังกล่าวตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

ดังนั้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเข้าใช้บริการธนาคารทุกแห่งได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

สำหรับวันหยุดครึ่งปีหลัง นอกจากวันหยุดในเดือนกรกฎาคมแล้ว ได้แก่

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2563

 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2563

 • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม