ดูหนังออนไลน์
Politics

ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา! ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินงวดที่ 2 ให้เกษตรกร 7 ล้านราย


ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา “ธ.ก.ส.” พร้อมโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร” เดือนที่ 2 ให้ 7.14 ล้านราย เริ่ม 15 มิถุนายนนี้ พร้อมโอนเงินให้เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ทันที หากผ่านเกณฑ์

ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา : นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเดือนที่ 2 (มิถุนายน 2563) จำนวน 5,000 บาท แก่เกษตรกร ที่ได้รับโอนเงินเดือนแรกไปแล้ว โดยจะทำการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอีกครั้ง จากนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่ 15 -21 มิถุนายน 2563 ต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด วันละประมาณ 1 ล้านราย สำหรับเกษตรกร ที่อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งเรื่องสถานะและเลขที่บัญชี เมื่อได้รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรฯ แล้ว ธ.ก.ส.จะดำเนินการโอนเงินต่อเนื่องทันที

สำหรับผลการดำเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเดือนแรก (พ.ค.) ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 7,145,330 ราย เป็นเงิน 35,726.65 ล้านบาท จากจำนวนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรฯ ส่งมาจำนวน 7,684,132 ราย ทั้งนี้ สาเหตุที่โอนไม่ได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝากหรือบัญชีไม่ถูกต้อง 165,769 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี 148,702 ราย และอยู่ระหว่างการส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบ 224,331 ราย (ตรวจสอบสถานะ 132,905 ราย และเป็นข้าราชการ 91,426 ราย)

ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา

ส่วนกรณีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่ไม่ประสงค์รับเงิน สามารถติดต่อหน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อแจ้งความประสงค์ไม่รับเงินดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการต่อไป

ในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายหลังการอุทธรณ์กับกระทรวงเกษตรฯ สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝาก เพื่อรอรับการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีของธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่ กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุด คือ ควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน และสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้ส่งรายชื่อเกษตรกร คืนกระทรวงเกษตรฯ 224,331 ราย ได้แก่ ข้าราชการ 91,426 ราย ซึ่ง ครม.มีมติไม่ให้สิทธิ์ ส่วนอีก 132,905 ราย เป็นกลุ่มที่ต้องตรวจสอบสถานะอีกครั้ง เนื่องจาก ธ.ก.ส.ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกระทรวงมหาดไทยแล้วพบว่า มีผู้เสียชีวิตและอยู่ในสถานะถูกจำหน่าย นอกจากนี้ มีรายชื่อที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร 148,702 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีของธนาคารอื่น หากได้รับการยืนยันว่าถูกต้องจะโอนเงินเข้าบัญชีให้เร็วที่สุด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ทาง ธ.ก.ส.แจ้งว่ามีรายชื่อที่ไม่สามารถโอนเงินได้ 165,769 ราย เนื่องจากไม่พบบัญชี บัญชีไม่ถูกต้อง บัญชีถูกอายัด และบัญชีไม่เคลื่อนไหว ซึ่งร่วมกับธ.ก.ส.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี โดย ธ.ก.ส.ให้แจ้งผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ส่วนกระทรวงเกษตรฯ ส่งเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ไปหาเกษตรกรถึงบ้าน เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการแก้ไข รวมทั้งประสานนำข้อมูลแจ้งกลับ ธ.ก.ส.

สำหรับเกษตรกรกลุ่มข้าราชการประจำนั้น ทาง ธ.ก.ส.ยังไม่ได้โอนเงิน แต่กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และลูกจ้างราชการโอนเงินไปแล้วก่อนมีมติ ครม.ไม่ให้สิทธิ์ ทางกรมบัญชีกลางจะประสานงานกับต้นสังกัด เพื่อเรียกเงินคืน

ขณะที่ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ จะประชุมพิจารณาข้อหารือของกระทรวงเกษตรฯ ที่ว่าจะให้สิทธิ์แก่เกษตรกรที่ทำกินในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และเช่าที่ดินทำกินหรือไม่ เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาว่า เกษตรกรกลุ่มนี้ด้อยโอกาสในเรื่องที่ดินทำกินอยู่แล้ว เมื่อได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจะยิ่งลำบาก ส่วนการจ่ายเงินเยียวยางวดที่ 2 ของเดือนมิถุนายน ทาง ธ.ก.ส. ยืนยันว่า พร้อมจ่ายตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม