General

ศึกษาไว้ก่อน! วิธี ‘จองคิวใบขับขี่’ ผ่านแอพฯ ก่อนเปิดให้จองจริง 1 ก.ค. นี้

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดให้บริการด้าน ใบอนุญาต (ใบขับขี่) อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้ารับบริการทุกคนต้อง จองคิวใบขับขี่ ล่วงหน้า

จองคิวใบขับขี่

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวเพื่อเข้าใช้บริการด้านใบขับขี่มาก่อน กรมการขนส่งทางบกจะเปิดให้เริ่มจองคิวใหม่ได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ของกรมการขนส่งทางบกหรือ ทางแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue

 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านระบบ iOS https://apple.co/2GIHARd
 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านระบบแอนดรอยด์ http://bit.ly/2IkLpyO

โดยผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแอพพลิเคชั่น Line @dltsmartqueue

 

จองคิวใบขับขี่ ผ่านแอพฯ ง่ายๆ

สำหรับวิธีการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น ก็เป็นเรื่องง่ายๆ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ลิงก์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE

2.เข้าสู่ Play store หรือ App Store แล้วพิมพ์ชื่อแอพพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE จากนั้นกดติดตั้ง

จองคิวใบขับขี่

 

3.เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นเสร็จแล้ว ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในช่องข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อี-เมล และไอดีไลน์ จากนั้นตรวจความถูกต้องของข้อมูลแล้ว กดยืนยันการลงทะเบียน

4.เมื่อกรองข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แอพพลิเคชั่นจะเด้งป๊อบอัพเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้บริการว่า ได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

5.เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ทันที

จองคิวใบขับขี่

 

6. เลือกจังหวัดและสาขาที่ต้องการใช้บริการ โดยสามารถเลือกใช้บริการสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุดและสามารถเลือกรูปแบบบริการในระบบกรมการขนส่งทางบก

7.จองคิว โดยระบุวันเวลาที่จะเข้าใช้บริการ เงื่อนไข และต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้าใช้บริการจริง

8. เข้าใช้บริการตามวันและเวลาที่จองไว้ โดยก่อนใช้บริการ สามารถยื่น QR Code ในการจองคิวในแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับบริการได้ทันที โดยไม่ต้องรอคิว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแอพพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE ยังเปิดให้จองคิวเฉพาะงานทะเบียน ที่เกี่ยวกับการจ่ายภาษีรถยนต์เท่านั้น ด้านงานใบขับขี่ ต้องรอถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงเริ่มเปิดให้จองคิวใหม่ได้

จองคิวใบขับขี่

 

เปิดบริการ ใบขับขี่ แบ่งเป็น 2 ช่วง

สำหรับการเปิดให้บริการด้านใบขับขี่นั้น กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาที่จะเปิดให้บริการแบบวิถีใหม่ New Normal แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะที่ไม่ต้องมีการอบรม ที่สำนักงาน ยกตัวอย่างเช่น

 • การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบขับขี่ขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
 • การขอคัดและรับรองสำเนาใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
 • การเปลี่ยนประเภท จากใบขับขี่ชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
 • การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบขับขี่ การต่ออายุใบขับขี่ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
 • การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ระยะที่ 2 จะเปิดให้บริการเต็มทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เช่น

 • การขอรับใบขับขี่ใหม่
 • ผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning

รูปแบบการให้บริการ จะเป็นแบบการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข ย้ำว่า ผู้ใช้บริการต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น และให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน 

app

มาตรการเยียวยา

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ ในช่วงที่กรมฯ งดให้บริการด้วย ดังนี้

 • ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ถือใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ถือใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ถือใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ต่อใบขับขี่

อนุโลมด้านเอกสาร

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบขับขี่หรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบขับขี่ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม