Politics

เงินอุดหนุนบุตรมิถุนายน 2563 เข้าวันไหน ไม่ต้องถามแล้ว ไปกดได้เลย

เงินอุดหนุนบุตรมิถุนายน 2563 เข้าวันไหน เป็นคำถามที่ไม่ต้องหาคำตอบกันอีกต่อไป ถ้ามั่นใจว่า ลงทะเบียนไปแล้ว ไปกดได้เลยในวันนี้ แต่ถ้ายังสงสัย ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์

รมว.ตอบเอง เงินอุดหนุนบุตรมิถุนายน 2563 เข้าวันไหน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ “จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ” ช่วยไขข้อข้องใจของผู้ปกครอง ในเรื่องที่ว่า เงินอุดหนุนบุตรมิถุนายน 2563 เข้าวันไหน  โดยระบุว่า

เงินอุดหนุนบุตร รอบเดือนมิถุนายน 2563

ออกวันที่ 10 มิถุนายน 2563

(600 บาทต่อเดือน)

ส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 1,459,737 ราย

เป็นจำนวนเงิน 1,136,409,200 บาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะ เงินอุดหนุนบุตร ของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และบุตร ที่ยื่นขอรับสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร

การเข้าสู่ระบบ ก็ทำได้ทั้งการสแกน QR cord หรือตามลิงก์ เงินอุดหนุนบุตร

S 47169573

5 ขั้นตอนตรวจสอบ 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตรวจสอบสิทธิ คลิกที่นี่

2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนบุตรแรกเกิด

4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

5. กดค้นหาข้อมูล สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมี Update สถานะการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งคลอดบุตร มาดูกันว่า จะต้องไปทำอย่างไร ที่ไหน และต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้าง

สถานที่รับลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ปี 63 

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

เงินอุดหนุนบุตรมิถุนายน 2563 เข้าวันไหน

เงินอุดหนุนบุตรมิถุนายน 2563 เข้าวันไหน

 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา

เงินอุดหนุนบุตรมิถุนายน 2563 เข้าวันไหน

 • กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 • สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร แต่อย่างใด

การได้รับ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาทนั้น กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีโดยตรง ตามรอบที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยจะเป็นการโอนต่อเนื่องทุกเดือน จนกระทั่งบุตรมีอายุครบ 6 ขวบเต็ม

เงินอุดหนุนบุตรมิถุนายน 2563 เข้าวันไหน

ที่สำคัญสำหรับช่วง 2 เดือนนี้ คือ เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ผู้ที่ได้รับ เงินอุดหนุนบุตร จะมีเงินจากโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เข้ามาด้วย ซึ่งเมื่อรวมกับ 600 บาท ที่ได้รับอยู่แล้ว ก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้น ดังนี้

 • เดือนมิถุนายน   2,600 บาท
 • เดือนกรกฎาคม 1,600 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม