ดูหนังออนไลน์
Politics

ตรวจสอบสิทธิ์! คลังจ่ายเยียวยาเพิ่มอีก 9 ล้านราย ใครได้บ้างเช็คเลย

ตรวจสอบสิทธิ์! คลังเคาะเยียวยากลุ่มตกหล่นอีก 9 ล้านรายที่ไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้ คาดแจก 1,000 – 5,000 บาทระยะเวลา 3 เดือน ใครได้บ้างเช็คเลย!

ตรวจสอบสิทธิ์ : นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัด กระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มี 10 ปลัดกระทรวง เป็นกรรมการ กล่าวว่า ที่ประชุม คณะกรรมการเยียวยาฯ ได้เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยา ให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิดรอบสุดท้าย ไม่เกิน 9 ล้านคน โดยจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อใช้เงินจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนเยียวยา 6 แสนล้านบาท ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเห็นชอบวงเงินที่จะใช้แจกต่อราย ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุม ครม.เห็นชอบ คาดว่า จะเริ่มโอนเงินเยียวยาได้ทันที ภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยคาดว่าจะโอนในส่วนเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ควบกัน 2 เดือน และ ไปแจกสุดท้ายในเดือน กรกฎาคม ซึ่งการแจกเงินช่วยเหลือโควิด กลุ่ม 9 ล้านคนนี้ ถือว่าเป็นล็อตสุดท้ายที่จะโอนเงินช่วยเหลือแล้ว เพราะที่ผ่านมาได้ดูแลไปครบหมดทุกกลุ่ม

ตรวจสอบสิทธิ์

สำหรับ 9 ล้านคนกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2.4 ล้านคน แต่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนสิทธิ์ เหลือแค่ 1.2 ล้านคน

2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ไม่ถูกต้อง 1.7 ล้านคน พบข้อผิดพลาดเช่น ลงทะเบียนเพศ อายุ อาชีพไม่ถูกต้อง ตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนแล้วเหลือ 3 แสนคน

3. กลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.สัปดาห์ก่อน 13 ล้านคน ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำซ้อนแล้วเหลือ 6.9-7 ล้านคน และ

4. กลุ่มประกันสังคม อีก 6.6 หมื่นคน ที่ตกงานแต่ยังจ่ายรายเดือนค่าประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน จึงไม่ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ์ประกันสังคม

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การช่วยเหลือจะจ่ายเงินให้ 3 เดือนเหมือนกันหมด แต่ผู้ได้รับเงินเยียวยาในแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เท่ากัน เช่น

  • กลุ่มประกันสังคมจะได้ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน
  • กลุ่มเปราะบาง ผ่าน ครม. ให้ความช่วยเหลือ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน
  • ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรคนจน และกลุ่มตกหล่นเราไม่ทิ้งกัน 3 แสนราย ต้องรอผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองก่อน ว่าจะจ่ายเท่าไหร่ และงบประมาณที่ใช้ ต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองอีกครั้ง

“คลังยืนยันว่าเงินมีพอจ่าย ถ้าเงินไม่พอ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ก็สามารถกู้เงินตามอำนาจ พ.ร.ก.เพิ่มเพื่อมาจ่ายได้” ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าว

ตรวจสอบสิทธิ์

ด้าน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คลังได้รวบรวมข้อมูลผู้มาร้องทุกข์ ไม่ได้รับเงินเยียวยา วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ร้องทุกข์เข้าระบบแล้ว 1 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 34,805 คน เกษตรกร 12,496 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (6 เดือน) 1,483 คน จึงเหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือ ตกหล่น 6,472 คน ซี่งกลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยาในรอบสุดท้าย