Politics

‘ปลัดมท.’ ย้ำ! ยังของดเดินทางข้ามจังหวัด ชี้หากจำเป็นต้องมีหลักฐาน-แจงเหตุได้


“ปลัดมหาดไทย” ย้ำ!! ยังของดหรือชะลอเดินทางข้ามจังหวัด หากจำเป็นต้องมีหลักฐาน-แจงเหตุผลได้ ชี้คนทะลักออกจาก จ.ภูเก็ต ผ่านการคัดกรองเข้มแล้ว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวระหว่างการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ว่า สำหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัดนั้น โดยทั่วไปเรายังงดหรือชะลอ เว้นแต่มีความจำเป็น ถ้าท่านใดมีความจำเป็นต้องมีหลักฐาน ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรค เป็นการขอความร่วมมือ ประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปในภูมิลำเนา เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาด ถ้าเข้าไปแล้วต้องถูกกัก 14 วัน แต่หากประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทาง 2-3 วัน เพื่อเดินทางไปทำธุระ เช่น งานศพ งานบวช หรือไปติดต่อราชการ ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่เข้าใจข้อเท็จจริงในชีวิตจริง และปัญหาที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน เมื่อท่านมีความจำเป็นจึงต้องอธิบายให้ได้ถึงเหตุผลและหลักฐานประกอบ จะกักตัวตามวันและเวลาที่อยู่จริง และจะบันทึกเป็นหลักฐาน เพื่อสามารถสืบย้อนได้ เมื่อหากกลับออกไปแล้วมีประเด็นเกี่ยวกับการระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม การคัดกรองโรคในจังหวัดปลายทางภูมิลำเนาเป้าหมายความหนักเบาขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่

ฉัตรชัย พรหมเลิศ35632

ส่วนกรณีที่มีการผ่อนผันให้ประชาชนออกจากจังหวัดภูเก็ตจำนวนมากนั้น เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า มีคนไทยที่ไม่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 1 แสนกว่าคน และเมื่อเกิดสถานการณ์ในช่วงแรกๆจังหวัดจึงประกาศห้ามเข้าและออก ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ในจำนวนนี้มี 5 หมื่นคนที่แจ้งว่าไม่มีงานทำ ต้องการออกจากจังหวัด แต่ระหว่างนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากจังหวัด จนกระทั่งสิ้นสุด เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการขึ้นทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์จะออกจากจังหวัดภูเก็ตแล้ว

“ทุกคนที่จะออกจากจังหวัดภูเก็ตไม่ได้หมายความว่าจะออกได้ทั้งหมด จังหวัดภูเก็ตมี 17 ตำบล ตำบลที่อนุญาตให้ออกมี 14 ตำบล ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรฐาน อีก 3 ตำบลยังไม่อนุญาต และเมื่อขออนุญาตออก จะต้องมีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดรับรองว่าเป็นบุคคลที่ผ่านการคัดกรอง แล้วแจ้งไปยังจังหวัดปลายทาง รวมถึงด่านตรวจระหว่างทางให้ทราบ” นายฉัตรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้มีผู้เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตตามทะเบียนแล้ว 3,600 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน 11 จังหวัดภาคใต้ประมาณ 2,500 กว่าราย คิดเป็น 70% นอกนั้นกระจายไปใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ ทุกคนคือคนที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคัดกรองเมื่อไปถึงปลายทางผู้ว่าจังหวัดนั้นๆ และด่านระหว่างทางก็จะทราบด้วยว่าเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเท่าไร จึงขอให้มั่นใจว่ากระบวนการของราชการคัดกรองตามมาตรฐานชัดเจนแล้วจึงส่งมา

ทั้งนี้ ในส่วนมาตรการยับยั้งการระบาดของโรค แม้ข้อปฏิบัติจะมีการลดหย่อนผ่อนปรนทุกคนยังต้องสวมหน้ากากอนามัย จะผ่านจุดคัดกรองที่ใดต้องชี้แจง แต่ต้องคิดอยู่เสมอว่าเรายังมีช่วงเวลาเคอร์ฟิวที่จะไม่มีการยกเว้น