ดูหนังออนไลน์
Politics

กำชับ ‘คอเหล้า’ ต้องซื้อกินที่บ้านเท่านั้น แอบมั่วสุมระวังฝ่าพ.ร.ก.ฉุกเฉิน!!


“วิษณุ” เตือน “คอเหล้า” ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อกลับไปกินที่บ้านเท่านั้น ระวังแอบมั่วสุมส่อฝ่าฝืน “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-พ.ร.บ.โรคติดต่อ”

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ระบุมาตรการให้งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร แต่ไม่มีข้อห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคือ สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านที่จำหน่ายไปกินที่บ้านได้ แต่ห้ามกินที่ร้านเพราะต้องเข้าใจว่า สุรา เบียร์ หรือไวน์ เป็นเครื่องดื่มที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย ไม่ใช่สินค้าต้องห้าม

วิษณุ63631

ดังนั้นสามารถซื้อขายกันได้ เพียงแต่มีความเป็นห่วงเรื่องการมั่วสุมกัน จนกระทั่งไม่มีการทิ้งระยะห่าง อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้ อีกทั้งระหว่างดื่มก็ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ดื่มไปด้วยได้ ดังนั้นถ้าเป็นการซื้อ จากในร้านจำหน่ายสุราหรือร้านอื่นใดก็ตาม หรือร้านอาหาร แล้วเอากลับไปดื่มที่บ้าน ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร

อย่างไรก็ตาม หากซื้อในร้านอาหารแล้วดื่มในร้านนั้น ถือเป็นความผิด ทั้งนี้จะมีโทษตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.โรคติดต่อด้วย อย่างไรก็ตามย้ำว่าการให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 3 พฤษภาคม