Politics

ครม.จัดให้!! จ่ายเยียวยาคนพิการ 1,000 บาทช่วงโควิดระบาด!

ครม.ไฟเขียว! เยียวยาคนพิการจำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาทช่วงโควิดระบาด พร้อมเห็นชอบ เพิ่มเบี้ยผู้พิการที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ขอเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท

รัชดา3032

ขณะเดียวกันครม.ยังเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการ ที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 จากที่ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น 1 พันบาท แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 1แสนบาทต่อปี จำนวน 1 ล้านคน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน เพราะจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนพิการได้ และไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายทางการคลังเพิ่มมากขึ้นจนเกินไป โดยสถานะทางการเงินของผู้พิการ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและมีรายได้น้อยมาก เฉลี่ยเดือนละ 4,326 บาท การปรับปรุงเบี้ยผู้พิการให้ตอบสนองความต้องการที่จำเป็น จะช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น