Politics

‘หมอหนู’ ห่วงบุคลากรทางการแพทย์ เร่งหาชุด PPE

“อนุทิน” ห่วงความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ เร่งสั่งซื้อชุด PPE ที่มีมาตรฐานมาใส่รับมือ “โควิด-19”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563 โดยมีเครือข่ายสาธารณสุข ทั้งคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย สปสช. สพฉ.สช.สวรส และสรพ. โดยระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นดูได้จากกราฟผู้ป่วยมีรักษาหายแล้วกลับบ้านมีมากกว่ากราฟจำนวนผู้ป่วย อีกทั้งเป็นเพราะได้รับความช่วยเหลืออย่างอื่น จากเครือข่ายโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกับการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อนุทิน

ขณะเดียวกันพบว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งหน้ากากอนามัยแบบ N95 และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีเพียง พอแล้ว เหลือแต่เพียงชุด PPE ที่ยังไม่เพียงพอ และเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้เน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการเจรจาสั่งซื้อกับตัวแทนผู้ผลิตโดยตรงเพื่อจามจำนวนสินค้าได้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในการซื้อสั่งชุด PPE พบว่าการสั่งซื้อกับบริษัทผู้ผลิต เจ้าลิขสิทธิ์โดยตรงมีปัญหา เนื่องจากประเทศผู้ผลิตก็มีปัญหาสถานการณ์การระบาดเหมือนกัน ส่วนการสั่งซื้อออนไลน์ พบว่า ได้สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่กล้านำมาให้บุคลาการทางการแพทย์ใช้ เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยมากที่สุด

ส่วนเรื่องสวัสดิการให้แพทย์และบุคคลากรทางแพทย์ได้มีการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากกรรมธรรม์ประกันภัยค่าตอบแทน ขณะเดียวกันยังได้หารือกับธนาคาร เพื่อลดหย่อนหนี้สินให้กับบุคลาการแพทย์ทุกระดับ