Politics

‘สถานทูตไทยในอินโดนีเซีย’ ขอรัฐไฟเขียวเช่าเหมาลำพาคนไทยกลับบ้าน

“สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา” รายงานการช่วยเหลือคนไทยใน “อินโดนีเซีย” พร้อมขอรัฐเช่าเหมาลำพาคนไทยกลับประเทศ

เฟซบุ๊ก “Royal Thai Embassy, Jakarta” ได้รายงานการดูแลช่วยเหลือคนไทยในอินโดนีเซีย ในสถานการณ์ระบาดของ “โควิด-19” ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระบุว่า กลุ่มนักเรียน นักศึกษาไทย จำนวน 1,717 คน ใน 37 เมือง โดยได้มีการส่งความช่วยเหลือให้นักศึกษาไทย เพื่อจัดหาอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด ส่งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 1,600 ชิ้น ทั้งนี้ ได้มีการสร้างกลุ่มไลน์นักศึกษาไทยที่อยู่ใน 37 เมือง เพื่อติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ และลงทะเบียนนักศึกษาไทย รวมถึงการสำรองอาหารและน้ำดื่มเพื่อส่งให้ยามขาดแคลน

ขณะที่เอกอัครราชทูตไทยฯ มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีนักศึกษาไทยศึกษาอยู่ เพื่อขอให้ช่วยดูแลสวัสติภาพของนักศึกษาไทย

ด้านกลุ่มคนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ 100 คน และกลุ่มคนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ในเมืองเมดาน จำนวน 9 คน มีการมอบข้าวสาร 100 กิโลกรัมแก่กลุ่มคนไทยดาวะห์ 100 คน  การจัดตรวจ Rapid Test 100 คนที่โรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตา การส่งคนไทย 76 คน กลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ การจัดที่พักให้ 24 คนที่ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเพื่อกักตัวเฝ้าระวัง การส่ง 19 คนที่มีอาการป่วย เข้ารักษาโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตา การจัดที่พักให้กลุ่มดาวะห์-เมดาน 9 คน รวมถึงมีการมอบอาหาร หน้ากากอนามัย ยา และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

สำหรับกลุ่มคนไทยโดยรวมนั้น สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้สำรวจความต้องการของผู้ประสงค์กลับไทยกรณีไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ รวมถึงขออนุมัติจากรัฐบาลไทยในการเช่าเหมาลำเที่ยวบินเพื่อนำคนไทยกลับประเทศไทย ขณะเดียวกันมีการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยฯได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +62 811 186 253 และเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Jakarta

93720696 1677970535688208 6446785850196885504 o