Politics

ถอย! ‘ณัฏฐพล’รายงาน ‘ บิ๊กตู่’ ยกเลิกซื้อแท็บเล็ต ชี้กระบวนการจัดซื้อมีช่องโหว่

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวหลังเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า ตนได้เข้ารายงานเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไร เพราะนายกฯ เป็นห่วงในเรื่องการศึกษาและเด็กๆ อย่างมาก

โดยท่านได้สอบถามถึงเรื่องการจัดซื้อแท็บเล็ต ซึ่งได้รายงานไปว่า กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้จัดซื้อแท็บเล็ตดังกล่าวแล้ว เพราะมีทางอื่นที่ดำเนินการได้จำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องสูญเสียงบประมาณ อีกทั้งขบวนการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องดังกล่าวมีช่องโหว่มาก ดูแล้วไม่เหมาะสมในตอนนี้ ทั้งนี้นายกฯ เน้นย้ำเรื่องงบประมาณว่าการใช้จ่ายต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight