Politics

กลาโหมเรียก152 คนไทย รายงานตัวด่วนก่อน 6 โมงเย็น


กระทรวงกลาโหม แจ้งคนไทยที่เดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้ (3เม.ย.) และไม่เข้ามาตรการกักตัว 14 วัน จำนวน 152 คน ขอให้ไปรายงานตัว ณ สถานที่ ดังนี้

1.ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ EOC สุวรรณภูมิ เบอร์02-142-9950

2.ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดให้ไปรายงานตัวที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ณ ศาลากลางทุกจังหวัด

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่เดินทางมาในเที่ยวบินดังกล่าว รีบดำเนินการภายในเวลา 18.00 น. ของวันนี้ (4 เม.ย.) มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ทั้งนี้สบเนื่องจากกลุ่มคนไทยไม่ยอมกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า เหตุการณ์นี้ปัญหามาจากความไม่เข้าใจกัน สำหรับคนไทย 158 ราย โดยทั้ง 158 ราย ต้องถูกเรียกตัวทั้งหมด ตอนนี้ครอบครัวทุกคนถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มคนดังกล่าวแยกออกเป็น 2 กลุ่ม  1.กลุ่มคนไทย 158 คน เรามีข้อมูลอยู่ทั้งกทม. จ.ชลบุรี จ.นนทบุรี ตำรวจรับทราบข้อมูลแล้ว ตอนนี้ 6 คนยินยอมกักตัวแล้วถูกส่งไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในกทม. ส่วนที่เหลือ 152 คนขอให้ติดตามมาโดยด่วน  2.กลุ่มที่อยู่ต่าง จังหวัด ให้ติดต่อไปยังศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัด โดยทั้ง 2 กลุ่มให้ติดต่อมาภายใน 18.00 น.วันนี้

กลาโหม11

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight