Politics

ไม่ต้อนรับ! 15 จังหวัดยังปลอดเชื้อโควิด-19 เตือนเฝ้าระวังผู้ป่วย1 คน แพร่เชื้อได้ 3 คน


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกาศสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563  มีผู้ป่วยเพิ่ม 120 ราย ยอดสะสม 1,771 ราย รักษาหายแล้ว 342 ราย อยู่โรงพยาบาล 1,343 ราย กลับบ้านเพิ่ม 74 ราย รวมกลับบ้านสะสม 416 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 12 ราย

โดย 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 79 ปี อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีประวัติเดินทางกลับจากไปร่วมงานแต่งงานที่มาเลเซีย มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ต่อมาเกิดภาวะไตวาย อีก 1 ราย เป็นชายไทยเช่นกันอายุ 58 ปี เป็นนักธุรกิจ มีประวัติเดินทางกลับมาจากอังกฤษ

จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งสูงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้กระจายไปทั่วทุกภาค ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1เมษายน 2563 มีพื้นที่พบผู้ป่วยแล้ว 62 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบเชื้อรายล่าสุดคือจังหวัดนครพนม ข้อมูลการติดเชื้อรายภาคดังนี้

กราฟฟิก11

ภาคกลาง มีจำวนผู้ติดเชื้อรวม 1,128 ราย  โดยกรุงเทพมหานคร มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 850 ราย รองลงมาอยู่ที่นนทบุรี 104 ราย และสมุทรปราการ 72 ราย

ภาคใต้ ติดเชื้อรวม 227 ราย จังหวัดภูเก็ต ติดเชื้อสูงสุด ภูเก็ต 71 คน ยะลา 48 ราย ปัตตานี 34 ราย

ภาคอีสาน ติดเชื้อรวม 94 ราย จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดกลายเป็นจังหวัดนครราชสีมา 15 ราย จากเดิมเป็นจังหวัดอุบลราชธานี รองลงมาบุรีรัมย์ 14 ราย

ภาคตะวันนออก ติดเชื้อรวม 78 ราย จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 47 ราย สระแก้ว 12 ราย

ภาคเหนือ ติดเชื้อรวม 49 ราย จังหวัดเชียงใหม่ยังติดเชื้อมากที่สุด 29 ราย รองลงมาเชียงราย 6 ราย

1Apr Newcase

นพ.ทวีศิลป์ ย้ำว่าจากสถิติในเขตกรุงเทพ หากมีผู้ป่วย 1 คนจะแพร่เชื้อได้ 3 คน ดังนั้นตัวเลขผู้ป่วยในกทม.จะถูกคูณ 3 จากตัวเลขผู้ป่วยในปัจจุบัน หากรวมนนทบุรี และสมุทรปราการ ไปด้วยคูณด้วยก็จะเท่ากับ เรามีโอกาสพบผู้ป่วยในพื้นที่ได้ถึง 3,000 กว่าคน จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวล

อย่างไรก็ดี  หากดูจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว จะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อกระจายไปยังจังหวัดต่างๆเพิ่มขึ้นทุกวัน ช่วงเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม มีผู้ป่วยรายใหม่ถึง 13 จังหวัด จนถึงตอนนี้เหลือจังหวัดที่ยังไม่ถูกระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียง 15 จังหวัด ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นทุกวัน แม้วันนี้จะมีตัวเลขทางการ 12 ราย แต่ล่าสุดยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

report02 0

1April graph01 01

ขณะที่นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุถึงการเผยแพร่ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาว่าโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สามารถติดผ่านอากาศได้นั้น ขอยืนยันว่าขณะนี้แม้จะพบผู้ป่วยระบาดเป็นกลุ่มก้อน แต่ยังไม่ใช่การแพร่ระบาดทางอากาศ เพราะโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะแพร่เชื้อผ่านทางน้ำลาย สารคัดหลั่งที่เป็นละอองฝอยจากการไอ จาม ในระยะ 1-2 เมตร โดยเชื้อดังกล่าวจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลา 2-3 วัน

ดังนั้นต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆ รวมทั้งต้องปฏิบัติตัวตาม Roll Play เจ้าหน้าที่กรมอนามัย ตลอดจนจะต้องไม่นำตัวเองไปอยู่ในสถานที่แออัด และการใส่หน้ากากอนามัยช่วยลดการรับเชื้อได้ 70%

reportt 0

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight