ดูหนังออนไลน์
Politics

ด่วน! คนกลับจากร่วมพิธีทางศาสนาใน ‘อินโดนีเซีย’ ติดเชื้อไวรัส 19 ราย

ด่วน! “สุวรรณภูมิ” พบคนกลับจากร่วมพิธีทางศาสนาใน “อินโดนีเซีย” ติดเชื้อไวรัส 19 ราย ส่งต่อโรงพยาบาล ส่วนอีก 8 รายไม่พบเชื้อ ส่งกลับบ้านกักตัว 14 วัน

S 25542730

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC) รายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำวันนี้ (31 มี.ค.) ว่า เมื่อเวลา 00.00 – 23.59 น. วานนี้ (30 มี.ค.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 202 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 106 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 52 เที่ยวบินและขาเข้าจำนวน 54 เที่ยวบิน ด้านเที่ยวบินภายในประเทศมีจำนวน 96 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 48 เที่ยวบินและขาเข้าจำนวน 48 เที่ยวบิน

จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 11,355 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 7,297 คน ได้แก่ผู้โดยสารขาออกจำนวน 6,302 คนและผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 995 คน ด้านผู้โดยสารภายในประเทศมีจำนวน 4,058 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออกจำนวน 848 คนและผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 3,210 คน

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจำนวนเที่ยวบินลดลง 81.2% และจำนวนผู้โดยสารลดลง 93%

S 25542728

ทั้งนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 995 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI แต่ได้เก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่กลับจากการไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 27 คนส่งตรวจ มีผลแล็บเป็นบวกจำนวน 19 ราย จึงได้นำส่งต่อโรงพยาบาล และผลแล็บเป็นลบจำนวน 8 ราย สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) เพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน

สำหรับการคัดกรองผู้โดยสารขาออก รวมทั้งสิ้น  6,302 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI จำนวน 1 คน จึงได้นำส่งต่อโรงพยาบาล

ทั้งนี้ เมื่อวานมีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 1 เที่ยวบิน คือ โคเรียนแอร์มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 147 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 144 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 95 คนและตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์