ดูหนังออนไลน์
Politics

คณะทันต จุฬาฯ แจ้งผู้รับบริการทันตกรรม 13 ราย กักตัวเอง หลังพบ ‘อาจารย์’ ติด COVID-19

คณะทันต จุฬา แจ้งผู้รับบริการทันตกรรม 13 ราย บุคลากร 11 ราย รวม 24 ราย กักตัวเอง 14 วัน หลังพบ “อาจารย์พิเศษ” ติด COVID-19

download 4 e1585578543131

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่อง พบอาจารย์พิเศษติด COVID-19 โดยประกาศระบุว่าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับแจ้งว่า มีอาจารย์พิเศษของคณะ ติดโรค COVID-19 โดยได้รับข้อมูลว่า มีไข้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และได้เดินทางเข้ามายังคณะ  วันที่ 20 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เมื่อทราบเรื่องดังกล่าว คณะได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด (ดูได้ที่ https://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/SOP-Covid-Thai.pdf) ดังนี้

1.แจ้งประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทันที และทำการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย สถานที่ ที่ไปในคณะ และการเข้ามาที่คณะ ในช่วง 14 วัน ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2563 เมื่อนับถอยหลังไป 14 วัน จากวันที่ที่เริ่มมีไข้ พบว่า อาจารย์พิเศษท่านนี้ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่คณะ ในวันที่ 6 และ 13 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

2.แจ้งผู้ที่มีการสัมผัสหรือติดต่อโดยตรงกับอาจารย์พิเศษท่านนี้ ในวันที่ 6 มีนาคม วันที่ 13 มีนาคม และวันที่ 20 มีนาคม 2563 ทันที ซึ่งได้แก่ กลุ่มบุคคลกรทางการแพทย์ของคณะฯ จำนวน 11 ราย โดยได้ทำการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และทำการตรวจเชื้อในวันที่ 30 มีนาคม 2563 กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาใน 3 วันดังกล่าว จำนวน 13 ราย โดยได้แจ้งให้ทำการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วันเช่นกัน พร้อมกับนัดวันตรวจเชื้อในขั้นถัดไป

3.ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่างๆ ของคณะฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563

คณะทันตแทพยศาสตร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคน และได้ปฏิบัติตามแนวทางของทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจะร่วมมือทุกฝ่ายในการเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน รวมถึงผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรมอย่างดีที่สุด

โดยก่อนหน้านี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ออกมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 มาอย่างต่อเนื่องโดยให้เลื่อนนัดผู้มารับบริการด้านทันตกรรม ที่ไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน และทำความสะอาดภายในคณะ รวมถึงการให้เจ้าหน้าที่บางส่วนทำงานที่บ้าน แต่ต่อมาพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ซึ่งในช่วงแรกยังไม่สามารถหาต้นต่อได้ว่าผู้นำเชื้อเป็นใครระหว่างบุคลากรในคณะติดกันเอง หรือผู้มารับบริการ จนกระทั่งได้มีการหาข้อเท็จจริง กระทั่งทราบว่าผู้ติดเชื้อ คืออาจารย์พิเศษของคณะ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ และออกประกาศในวันนี้ ( 30 มี.ค.) พร้อมกับแจ้งผู้มารับบริการในช่วงเวลาวันที่ 6 13 และ 20 มีนาคม รับทราบ เพื่อให้กักตัวเอง และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และทำการตรวจหาเชื้อต่อไป

cover 2204