ดูหนังออนไลน์
Politics

256 นักศึกษาไทยกลับจากปากีสถาน ส่งกักตัวที่บ้าน 14 วัน

วานนี้ (29 มี.ค.) ‘การบินไทย’ นำนักศึกษา 256 คนกลับจากปากีสถาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งภูมิลำเนากักตัว 14 วัน เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

2488

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เวลา 00.00-23.59 น. วานนี้ (29 มี.ค.) สนามบินสุวรรณภูมิมีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 249 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารที่เดินจำนวนทั้งสิ้น 14,589 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 10,408 คน และผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 4,181 คน

โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 1,795 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์เสี่ยง แต่พบผู้โดยสารมีไข้ 13 คน เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลแล็บเป็นลบทั้ง 13 คน ผู้โดยสารขาออกจำนวน 8,613 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ เสี่ยง จำนวน 1 คน ส่งต่อโรงพยาบาล

S 25542728

ทั้งนี้ เมื่อวานนี้มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน และโคเรียนแอร์ 1 เที่ยวบิน มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 110 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 99 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 27 คน และตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์เสี่ยง

นอกจากนี้ ยังมีสายการบินไทย เที่ยวบิน TG350 เดินทางมาจากประเทศปากีสถานมีผู้โดยสารทั้งหมด 279 คน เป็นผู้โดยสารทั่วไปจำนวน 23 คน นักศึกษา 256 คน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 กอ.รมน.จ.สมุทรปราการ ได้บูรณาการร่วมกันในการอำนวยความสะดวกนำส่งนักศึกษาไปกักตัวตามภูมิลำเนาเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป