ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วน! ปิด ‘สนามบินนราธิวาส’ สายการบินแอร์เอเชีย-ไทยสมายล์หยุดให้บริการ  

ด่วน! ทย. ประกาศปิด “สนามบินนราธิวาส” ชั่วคราว ตามประกาศระงับการเดินทาง สกัดไวรัสโควิด-19 ผู้โดยสาร “สายการบินแอร์เอเชีย-ไทยสมายล์” สามารถติดต่อขอเยียวยา

ทวี เกศิสำอาง ทย

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ผู้ให้บริการท่าอากายานภูมิภาค 28 แห่ง เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ จังหวัดนราธิวาสมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในหลายอำเภอและพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง การควบคุมพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดนราธิวาส จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้มีคำสั่งจากจังหวัดนราธิวาส โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การระงับการเดินทาง เข้า- ออก จังหวัดนราธิวาสของบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของทางจังหวัด ท่าอากาศยานนราธิวาสในสังกัด ทย. จึงมีความจำเป็นต้องงดการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยท่าอากาศยานนราธิวาสได้ออก NOTAM เพื่อแจ้งนักบินในการหยุดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส เป็นการชั่วคราว จึงส่งผลให้สายการบินต่าง ๆที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต้องงดให้บริการแก่ผู้โดยสาร ตามประกาศของทางจังหวัด

254306

สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองบัตรโดยสารของสายการบิน โดยขอทราบสิทธิของผู้โดยสารเบื้องต้น กรณีเที่ยวบินยกเลิก รายละเอียดดังนี้

  • สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ให้ 2 ข้อเสนอแก่ผู้โดยสาร โดยให้ทำรายการผ่าน Ava ในเว็บไซต์ airasia.com ดังนี้

1.เปลี่ยนเที่ยวบินฟรีไม่จำกัดครั้ง แต่ต้องเดินทางใหม่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

2.เก็บ credit account คือเก็บวงเงินจำนวนเท่าที่เราซื้อมาไว้ใช้ในอนาคตได้ 365 วัน เพื่อไว้ใช้ในการจองครั้งต่อไป แต่ข้อนี้ ผู้โดยสาร ต้องสมัครสมาชิก big id ของแอร์เอเชียก่อน ถ้าซื้อผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วหรือ agent ต้องติดต่อทางร้านเท่านั้น

ทั้งนี้ หากประสงค์ขอคืนตั๋วและรับเงินคืน สามารถทำเรื่องผ่าน Ava ในเวบ airasia เช่นกัน แต่อาจะไม่ได้รับเงินคืนเติมจำนวนและขึ้นกับการพิจารณาจาก Ava โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร. 073-565112 ซึ่งติดต่อได้ถึงวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค.) เท่านั้น

  • สายการบินไทยสมายล์ ได้ให้สิทธิผู้โดยสาร ดังนี้

1.การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองโดยระบุเรื่องการขอคืนเงินตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร ผ่าน https://member. Thaismileair.com/customerservice/refund

2.ผู้โดยสารที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1181 หรือ 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถาม – ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนราธิวาส โทร. 073-565061-5

254305

“สำหรับท่าอากาศยานนราธิวาส มีสายการบินให้บริการ 2 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยสมายล์ โดยจากข้อมูลวันที่ 2-29 มีนาคม 2563 พบว่า มีเที่ยวบินให้บริการทั้งขาเข้า และขาออก รวม 108 เที่ยวบิน ผู้โดยสารประมาณ 11,815 คน อย่างไรก็ตามผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการงดให้บริการในครั้งนี้สามารถขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดต่อได้ที่สายการบินโดยตรง” นายทวีกล่าว

สำหรับท่าอากาศยานอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน ยังคงให้บริการตามปกติ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางกรมท่าอากาศยานจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกัน กรมท่าอากาศยาน ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย