Politics

ภูเก็ตประกาศปิดเมือง! ‘ ทางบก-ทางน้ำ’ มีผลเที่ยงคืนโควิดเริ่มเอาไม่อยู่!

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 11 /2563 แจ้งปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย และช่องทางเข้า-ออกทางน้ำ ทั้งระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ มีผลตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ดังนี้

ปิดช่องทางบก  ด่านตรวจจังหวัด (ด่านท่าฉัตรไชย )โดยห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้าออก จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นพาหนะสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ นายพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์

ปิดช่องทางน้ำ  ช่องทางน้ำเข้า-ออก ระหว่างประเทศและระหว่างจังหวัด ห้ามเรือทุกชนิดและบุคคลเข้าออก ยกเว้นเรือบรรทุกส้นค้า  ขนส่งสินค้าตามจำเป็น

 

ภูเก็ตปิดเมือง1

  1. ภูเก็ตปิดเมือง2

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight