ดูหนังออนไลน์
Politics

กลาโหมระดม ‘ พยาบาล-หมอทหารเกษียณ’ รับมือโควิด-19

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงกลาโหมได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพทั้งหมด และโรงพยาบาลทหารทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลืองานของกระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสำรวจพยาบาลทหาร ที่บางส่วนออกไปอยู่นอกสายงาน ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล เพื่อนำกลับมาช่วยเหลืองานด้านการแพทย์ นอกจากนี้ได้ติดต่อแพทย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ให้กลับมาช่วยงานเช่นกัน

สำหรับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพ เพื่อสนับสนุนงานกระทรวงสาธารณสุขอ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ที่จะบริหารจัดการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีการแจ้งยอดและขึ้นบัญชีไว้ว่าในโรงพยาบาลทหารมีห้องหลายประเภท จะรับผู้ป่วยได้จำนวนเท่าไร

เบื้องต้นที่ประชุมได้ข้อสรุปกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนในการบริหาร จะมีเตียงสำหรับผู้ป่วยหนัก 98 เตียง สำหรับผู้ป่วยไม่หนักมี 471 เตียง รวมถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่ใช้พื้นที่ของเสนารักษ์ และพื้นที่ที่ถูกปรับปรุง เช่น โรงนอน อาคารรับรองในค่ายทหาร อีก 3,000 เตียง

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight