ดูหนังออนไลน์
Politics

อย่าออกไป! ‘รายวัน-รายจังหวัด’ ติดเชื้อโควิด-19 กระจายค่อนประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข รายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 29 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ 143 ราย  มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 111 ราย รักษาในโรงพยาบาล 1,270 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 1,388 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 7 ราย

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 มีจังหวัดที่ติดเชื้อโควิด-19 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 59 จังหวัด โดยแต่ละภาคมีจำนวนผู้คิดเชื้อเพิ่มขึ้น ยกเว้น ภาคตะวันออกที่มียอดผู้ติดเชื้อรวม 56 ราย

ภาคกลาง มีผู้ติดเชื้อรวม 816 ราย เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 มีนาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ 686 ราย โดยกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอยู่ที่ 641 ราย นนทบุรี 71 ราย สมุทรปราการ 31 ราย 

กราฟฟิกรายจังหวัด299

ภาคอีสาน เพิ่มขึ้น 1 ราย มาอยู่ที่ 68 ราย ผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่ จังหวัดมหาสารคาม โดยจังหวัดอุบลราชธานี ติดเชื้อมากที่สุด 12 ราย รองลงมาจังหวัดบุรีรัยม์ และนครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อจังหวัดละ 9 ราย

ภาคเหนือ มีผู้ติดเชื้อรวม 25 ราย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (28 มี.ค.) จำนวน 3 ราย  พบผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 12 ราย

ภาคใต้  มีผู้ติดเชื้อรวม 180 ราย เพิ่มขึ้น 4 ราย โดยจังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 43 ราย รองลงมาจังหวัดยะลา 42 ราย

โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกวัน ปริมาณเพิ่มขึ้นหลังจากประชาชนเริ่มกลับต่างจังหวัดทำให้มีผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563  สิ่งที่จะทำให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลง  ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ขอให้อยู่ในเคหสถานหรือสถานที่พัก อยู่ในบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก  เมื่อมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิต ดังนั้นเราจะต้องจัดการตัวเองในลักษณะ“รวมกันติดหมู่ แยกกันอยู่รอด”

 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight