ดูหนังออนไลน์
Politics

‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ น้ำไม่ไหล-ไฟดับ ติดต่อใครดี?

สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข ปฎิบัติตน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการ“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” น้ำไม่ไหล-ไฟดับ ติดต่อใครดี? ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการป้องกันและหยุงยั้งการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีในเวลานี้

น้ำไม่ไหล  
การประปานครหลวง (กปน.) Call Center 1125 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) Call Center 1662 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ

กฟผ.29

ไฟฟ้าดับ  
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) Call Center 1130 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) Call Center 1129 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ

ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสาย และเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือเกิดเหตุไฟดับเป็นบริเวณกว้างติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) Call Center 1416

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight