Politics

โพลชี้ประชาชนหวั่นได้คนมีปัญหามานั่ง ส.ส.!!

superpoll 1

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจประชาชนจำนวน 1,035 คน ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคมในหัวข้อ “ความสนใจของสาธารณชน” พบว่า เมื่อถามถึงความสนใจเรื่อง เมื่อไหร่จะได้เลือกตั้งพบว่า ส่วนใหญ่หรือ 58.3% ระบุสนใจมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ 41.7% สนใจน้อยถึงไม่สนใจเลย และเมื่อถามถึงความสนใจเรื่องนักการเมืองย้ายพรรคพบว่า ส่วนใหญ่หรือ 56.9% สนใจน้อยถึงไม่สนใจเลย ในขณะที่ 43.1% สนใจมากถึงมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสนใจเรื่องปากท้อง รายได้ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัว มากกว่าเรื่องการเมือง โดยพบว่า ส่วนใหญ่หรือ 90.6% สนใจเรื่องปากท้อง รายได้ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ 9.4% สนใจน้อยถึงไม่สนใจเลย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือ 82.4% เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุดต่อประชาธิปไตยทำเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง ในขณะที่ 17.6% เชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่น

เมื่อถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งอยากเห็นคนไทยทำอะไรพบว่า ส่วนใหญ่หรือ 75.9% อยากเห็นคนไทยต่อต้านซื้อสิทธิ ขายเสียง รองลงมาคือ 63.7% อยากเห็นคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากสุดกว่าทุกครั้ง 61.2% ระบุเลือกคนดี ช่วยเหลือประชาชน 59.3% ดูแลบ้านเมืองไม่เสียหายซ้ำรอยเดิม 54.4% ระบุตัดสินที่นโยบายดี มีความเป็นไปได้จริง 48.9% คิดเห็นสร้างสรรค์ไม่ทำรุนแรง 43.1% มีสติก่อนตัดสินใจ 41.9% แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่รัฐ 40.5% ดูแลความสงบเรียบร้อย และร้อยละ 38.6 ศึกษาผู้สมัครให้ละเอียดถี่ถ้วน ขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่หรือ 67.3% กังวลจะได้คนมีปัญหามาเป็น ส.ส. ขณะที่ 32.7% ไม่กังวล

Siree Osiri OHO BANGKOK