Politics

‘คิง เพาเวอร์ มหานคร’ ปิด15วัน ฆ่าเชื้อป้องกัน’โควิด-19′ – คืนสิทธิ์ลูกค้าจองใช้บริการ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์วันที่ 16 มีนาคม 2563 ว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ได้รับการยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร ส่งตรวจคัดกรอง ที่สถาบันบำราศนราดูร หลังมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา

มหานคร8

มหานคร1

คิง เพาเวอร์ มหานคร จึงได้มีการสั่งปิดอาคารทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขสากลในการป้องกันโรคโควิด-19  รวมถึงแนวทางปฏิบัติของคิง เพาเวอร์ มหานคร ซึ่งเน้นความห่วงใยลูกค้า พนักงาน และสังคม จึงขอสรุปรายละเอียดการดำเนินการ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

มหานคร3

1. มีการสั่งปิดอาคารทันทีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ต่อเนื่องถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ทำการ ฉีด พ่น อบ ฆ่าเชื้อ ทุกพื้นที่ในอาคาร

2. เฝ้าระวัง โดยติดตามอาการพนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ การพูดคุย ใกล้ชิด สัมผัส ใช้สถานที่ หรืออุปกรณ์ร่วมกับพนักงานดังกล่าวแล้วอย่างใกล้ชิดและให้หยุดปฏิบัติงาน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563

มหานคร5
3. อำนวยความสะดวกแจ้งปิดบริการ และยินยอมการคืนสิทธิ์แก่ลูกค้าที่จองใช้บริการล่วงหน้า สำหรับ มหานคร สกายวอล์ค และ ห้องอาหาร มหานคร แบงค็อก สกายบาร์  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-677-8721

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คิง เพาเวอร์ มหานคร ตระหนักดีถึงข้อกังวลและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงพยายามอย่างยิ่งในการควบคุม ป้องกัน อย่างเข้มงวด ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานเป็นสำคัญ

มหานคร4

มหานคร6

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight