Politics

ทบ. ยันเจ้ากรมสวัสดิการ ติดเชื้อ‘โควิด-19’

พล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผู้แทน ผบ.ทบ. แถลงข่าวเพื่อยืนยันผลการตรวจเชื้อไวรัส โควิด-19 ของพล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ว่า หลังจากที่ พล.ต.ราชิต ไปตรวจหาเชื้อที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง และได้ไปรับการตรวจรักษาที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ระหว่างการรักษาตัว จึงเป็นรายแรกของกองทัพบก โดยหลังการสอบสวนโรคติดเชื้อมาจากสนามมวยลุมพินี

สนามมวย

ส่วนครอบครัวเจ้ากรมฯไม่พบการติดเชื้อ แต่ได้กักตัวเอง 14 วันแล้ว พร้อมยืนยันช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พล.ต.ราชิต ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้หน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทยทุกหน่วย ยกระดับมาตรการในการควบคุมสถานการณ์ของโรค COVID-19 โดยกำหนดให้กำลังพลทุกระดับ เฝ้าระวังโรคฯ ดังกล่าวอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในกองบัญชาการกองทัพไทย

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight