ดูหนังออนไลน์
Politics

รู้หรือยัง!! ผู้ถือบัตรประกันสังคม ติด COVID-19 ‘ตรวจ-รักษาฟรี’


นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าประชาชนผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม หากติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก  สามารถพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ ตรวจหาเชื้อฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากติดเชื้อไวรัส COVID-19 รับการรักษาฟรี

ประกันสังคม

ทั้งนี้สามารถพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้เคียงหรือโรงพยาบาลรัฐอื่น สถานพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศ 242 แห่ง เบิกจ่ายกรณีฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง หากติดเชื้อไวรัส COVID-19 แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

แต่หากยังไม่มีอาการป่วย หากต้องการตรวจหาเชื้อ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ตรวจก่อน 14 วัน เพราะเป็นระยะฟักตัว

เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หากต้องการตรวจหาเชื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับค่าชดเชยป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถใช้สิทธิ์ลาป่วยได้รับค่าจ้างไม่เกิน30วันต่อปี หากเจ็บป่วยเรื้อรังรับเงินทดแทนขาดรายได้จากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้าง

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight