Politics

ด่วน!! ศาลรธน.มีมติยุบพรรค ‘อนาคตใหม่’ เซ่นปมกู้เงิน 191 ล้าน

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคำร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนค. กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคจำนวน 191.2 ล้านบาท

โดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ผู้ถูกร้องทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร โดยในสัญญาระบุว่า ได้รับเงินแล้ว และได้รับดอกเบี้ย มีการทยอยชำระเงินและดอกเบี้ย พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีอำนาจรวบรวมข้อเท็จจริง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง กรณีผู้ร้องว่านายทะเบียนพรรคการเมือง อาศัยข้อเท็จจริงมาจากการสืบสวนก่อนส่งให้ศาลรธน. วินิจฉัย ซึ่งอาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและระเบียบกกต. ศาลเห็นว่า เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยไม่ว่าจะโดยทางใด ถ้ามีหลักฐานหรือมีมูลเพียงพอ ว่าอาจจะเป็นการไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย กกต.มีหน้าที่ให้สืบสวน ไต่สวน หากไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง หากปรากฎหลักฐาน ให้กกต.สั่งให้ดำเนินคดีโดยเร็ว แม้ผลปรากฎไม่มีมูลความผิด แต่ความเห็นของผู้ร้องเป็นอิสระไม่ขึ้นกับคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน

ล่าสุด องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า การกู้ยืมเงินของผู้ถูกร้องเป็นการรับบริจาคเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องกระทำความผิด ยุบพรรคการเมือง และตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี และห้ามมิให้กก.บห.ไปจดพรรคขึ้นใหม่ หรือมีส่วนร่วมตั้งพรรคใหม่ 10 ปี

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ได้แก่

1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค (พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.)
2. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 1
3. นายชํานาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 2
4. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 3
5. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 4 (ไม่ได้เป็น ส.ส.)

6. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค
7. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
8. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
9. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค
10. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค

11. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค
12. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
13. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค
14. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
15. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค

ทั้งนี้ ในส่วนของ พล.ท.พงศกร รอดชมภู นั้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพิ่งจะประกาศผ่านเฟซบุ๊กขณะที่ไปปฏิบัติราชการต่างประเทศว่า ขอลาออกจากกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในเรื่องที่ยังพักอยู่ในหน่วยทหาร แต่เจ้าตัวยังคงสถานะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่จะยังคงจำนวน 15 คน เนื่องจาก พล.ท.พงศกร ยังไม่ได้ยื่นเอกสารลาออกอย่างเป็นทางการ

Avatar photo