ดูหนังออนไลน์
Politics

โพสต์แรก ‘อนค.’หลังศาลรธน.สั่งยุบพรรค -ตัดสิทธิ์ 10 ปี 16 กรรมการบริหาร


เพจเฟซบุ๊ก พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party” โพสต์ข้อความแรกในทันทีหลังศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัยว่าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 10 ปี  ระบุว่า ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค#อนาคตใหม่ – ตัดสิทธิ์ 10 ปี 16 กรรมการบริหาร

เมื่อเวลา 15.00-16.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี กกต. ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนมาก ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 และคณะกรรมการบริหารพรรคควรจะรู้ว่าเจ้าหนี้จะมีความได้เปรียบทางการเมือง กลายเป็นธุรกิจทางการเมือง ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72

โดยศาลสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ รวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี ได้แก่

1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
2. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
3. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
4. รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค
5. ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
6. พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
7. พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
8. ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
9. นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
10. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
11. สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
12. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
13. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
14. นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
15. ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
16. สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค
และที่สำคัญที่สุด “ยุบพรรคอนาคตใหม่”

  86717919 2792052564203653 1667625059600039936 o
( พรป.พรรคการเมือง มาตรา 66 บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาทต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว
พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้

พรป.พรรคการเมือง มาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย )

Capture 3

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight